« Mar 9:13 Ewangelia Marka 9:14 Mar 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy ku uczniom ujrzał tłum wielki około nich, i księżą spierające się znimi.
2.WUJEK.1923(9:13) A gdy przyszedł do swych uczniów, ujrzał wielką rzeszą około nich i Doktory gadające się z nimi.
3.RAKOW.NTI przyszedszy do uczniów, ujźrzał tłum mnogi około nich, i uczone w Piśmie, zprzeczające się z nimi.
4.GDAŃSKA.1881A przyszedłszy do uczniów, ujrzał lud wielki około nich, i nauczone w Piśmie spór mające z nimi.
5.GDAŃSKA.2017A przyszedłszy do uczniów, zobaczył wielki tłum wokół nich oraz uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.
6.SZCZEPAŃSKIA przychodząc do uczniów {swych}, zobaczył około nich mnogą rzeszę i uczonych, którzy się z nimi spierali.
7.GRZYM1936Kiedy Jezus przyszedł do uczniów, zobaczył mnóstwo ludu zebranego przy nich i uczonych zakonnych, którzy rozprawiali z nimi.
8.DĄBR.WUL.1973(9:13) A wracając do uczniów swoich, ujrzał wokół nich rzeszę wielką i uczonych w Piśmie rozprawiających z nimi.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.
10.BRYTYJKAI przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w Piśmie, rozprawiających z nimi.
11.POZNAŃSKAKiedy przyszli do uczniów, zobaczyli wokół nich wielki tłum i nauczycieli Pisma rozprawiających z nimi.
12.WARSZ.PRASKAA kiedy przyszli do uczniów, zobaczyli wielką rzeszę wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy im zadawali podstępne pytania.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy przyszedł do uczniów, zobaczył wokół nich wielki tłum, oraz uczonych w Piśmie, którzy z nimi rozprawiali.
14.EIB.BIBLIA.2016Gdy wrócili do uczniów, zobaczyli wokół nich wielki tłum oraz znawców Prawa, którzy się z nimi spierali.
15.TOR.NOWE.PRZ.A gdy przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy spierali się z nimi.