« Mar 9:34 Ewangelia Marka 9:35 Mar 9:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A siadszy wezwał dwunaście i rzekł im: Jeśli kto chce pierwszy być, będzie ze wszech ostateczny i wszytkim sługą.
2.WUJEK.1923(9:34) A siedząc wezwał dwunaście i rzekł im: Jeźli kto chce być pierwszym, będzie ze wszech ostatecznym i sługą wszystkich.
3.RAKOW.NTA usiadszy zawołał onych dwunaście i mówi im: Jeśli kto chce pierwszym być, będzie ze wszech ostatecznym i wszytkich sługą.
4.GDAŃSKA.1881A usiadłszy, zawołał dwunastu i mówił im: Jeźli kto chce być pierwszym, niech będzie ze wszystkich ostatnim, i sługą wszystkich.
5.GDAŃSKA.2017A usiadłszy, zawołał dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.
6.SZCZEPAŃSKIUsiadłszy tedy, przywołał Dwunastu i rzekł im: Jeśli kto chce być pierwszym, będzie wśród wszystkich ostatnim i sługą wszystkich.
7.GRZYM1936A on usiadłszy, wezwał dwunastu i tak im powiedział: Kto chce być pierwszy, będzie ostatnim ze wszystkich i wszystkich sługą.
8.DĄBR.WUL.1973(9:34) I usiadłszy wezwał dwunastu i rzekł im: Jeśli kto chce być pierwszym, będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich.
9.TYSIĄCL.WYD5On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.
10.BRYTYJKAI usiadłszy, przywołał dwunastu i rzekł im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich.
11.POZNAŃSKAA kiedy usiadł, zawołał Dwunastu i mówi im: - Kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim z wszystkich i niech usługuje wszystkim.
12.WARSZ.PRASKAWtedy On usiadł, zwołał do siebie Dwunastu i powiedział im: Jeżeli ktoś chce być pierwszym, niech się stanie ostatnim i niech wszystkim posługuje.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc usiadł, zawołał dwunastu i im mówi: Jeśli ktoś chce być pierwszy, będzie ze wszystkich ostatni i wszystkich sługą.
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkich.
15.TOR.NOWE.PRZ.I gdy usiadł, zawołał dwunastu i mówił im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich.