« Mar 9:40 Ewangelia Marka 9:41 Mar 9:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ktokolwiekby was napoił czaszą wody w imię moje, żeście Chrystusowi, prawdziwie mówię wam nie utraci zapłaty swej.
2.WUJEK.1923(9:40) Albowiem ktobykolwiek wam dał ku piciu kubek wody w imię moje, iżeście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swéj zapłaty.
3.RAKOW.NTAbowiem ktobykolwiek napoił was kubkiem wody w imię moje, iż Christusowi jesteście, amen mówię wam, nie straci zapłaty swej.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem kto by was napoił kubkiem wody w imieniu mojem, dlatego iż jesteście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem poda wam kubek wody w moje imię, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody.
6.SZCZEPAŃSKIKtokolwiek bowiem uraczy was kubkiem wody w Imię {moje}, że do Chrystusa należycie, zaprawdę powiadam wam, <napewno> nie utraci zapłaty swej.
7.GRZYM1936Ktoby wam dał kubek wody w imię moje, iżeście Chrystusowi, taki, powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
8.DĄBR.WUL.1973(9:40) Albowiem kto by wam podał kubek wody do picia w imię moje, dlatego żeście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
9.TYSIĄCL.WYD5Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
10.BRYTYJKAAlbowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
11.POZNAŃSKAKtokolwiek poda wam kubek wody w imię tego, żeście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam: zapłata go nie minie.
12.WARSZ.PRASKAKtokolwiek poda wam kubek wody do picia dlatego, że należycie do Chrystusa, tego, zaprawdę mówię wam, nie minie nagroda.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kto was, jako że jesteście Chrystusa, w moim Imieniu napoi kubkiem wody zaprawdę, mówię wam, nie straci swojej zapłaty.
14.EIB.BIBLIA.2016Bo kto by napoił was kubkiem wody ze względu na to, że należycie do Chrystusa, zapewniam was, nie straci swojej zapłaty.
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo ktokolwiek napoiłby was kubkiem wody w moim imieniu, dlatego że należycie do Mesjasza, zaprawdę mówię wam, nie straci swojej zapłaty.