« Mar 9:48 Ewangelia Marka 9:49 Mar 9:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo każdy ogniem będzie posolon, i każda offiara będzie solą osolona.
2.WUJEK.1923(9:48) Albowiem każdy ogniem będzie posolon, a każda ofiara będzie solą osolona.
3.RAKOW.NTKażdy bowiem ogniem będzie posolon; i każda ofiara solą posolona będzie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie, i każda ofiara solą osolona będzie.
5.GDAŃSKA.2017Każdy bowiem ogniem będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona.
6.SZCZEPAŃSKIKażdy bowiem solon będzie ogniem, {i wszelką ofiarę solą się przyprawi}.
7.GRZYM1936Bo każdy będzie ogniem posolony, jak każda ofiara solą jest solona.
8.DĄBR.WUL.1973(9:48) Albowiem każdy ogniem będzie posolony i każda ofiara będzie przyprawiona solą.
9.TYSIĄCL.WYD5Bo każdy ogniem będzie posolony.
10.BRYTYJKAAlbowiem każdy ogniem będzie osolony.
11.POZNAŃSKABo wszyscy będą ogniem posoleni.
12.WARSZ.PRASKABo każdy będzie posolony ogniem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem każdy będzie posolony ogniem, a każda ofiara będzie posolona solą.
14.EIB.BIBLIA.2016Każdy bowiem ogniem będzie posolony.
15.TOR.NOWE.PRZ.Każdy bowiem zostanie ogniem osolony, i każda ofiara zostanie osolona solą.