« Mar 9:4 Ewangelia Marka 9:5 Mar 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Piotr, Rzekł Jezusowi: Rabbi, dobrze nam tu być, a uczyniem trzy namioty, tobie jeden, i Moiżeszowi jeden, i Heliaszowi jeden.
2.WUJEK.1923(9:4) A odpowiadając Piotr, rzekł Jezusowi: Rabbi! dobrze nam tu być, i uczyńmy trzy przybytki, tobie jeden, a Mojżeszowi jeden, a Eliaszowi jeden.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Piotr, mówi Jezusowi: Rabbi dobrze jest nam tu być; i uczynimy trzy Przybytki, tobie jeden, a Moyzeszowi jeden, a Eliaszowi jeden.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Piotr, rzekł Jezusowi: Mistrzu! dobrze nam tu być; przetoż uczynimy tu trzy namioty, tobie jeden, Mojżeszowi jeden, i Elijaszowi jeden.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Postawmy więc trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
6.SZCZEPAŃSKIPiotr tedy przemówił i rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być; rozbijmy więc trzy namioty, dla Ciebie jeden, a dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden.
7.GRZYM1936Piotr wtedy rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być: postawimy tu trzy namioty: tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eljaszowi jeden.
8.DĄBR.WUL.1973(9:4) A odpowiadając Piotr rzekł Jezusowi: Nauczycielu, dobrze nam tu być, uczyńmy tedy trzy przybytki, tobie jeden i Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
10.BRYTYJKAA odezwawszy się Piotr, rzekł do Jezusa: Mistrzu! Dobrze nam tu być; rozbijmy trzy namioty: Tobie jeden i Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden.
11.POZNAŃSKAWtedy Piotr odezwał się do Jezusa: - Rabbi, dobrze nam tutaj; rozbijemy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
12.WARSZ.PRASKAWtedy Piotr odezwał się do Jezusa: Nauczycielu, dobrze, że tu jesteśmy; zbudujmy tu trzy namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piotr, oddzielając się, mówi Jezusowi: Mistrzu, dobrze jest nam tu być. Zróbmy więc trzy namioty, jeden tobie, jeden Mojżeszowi i jeden Eliaszowi.
14.EIB.BIBLIA.2016Piotr zaś odezwał się do Jezusa: Nauczycielu, dobrze nam tu być. Rozbijmy tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
15.TOR.NOWE.PRZ.I Piotr odezwał się, i powiedział Jezusowi: Rabbi! Dobrze nam tu być; zróbmy więc trzy namioty: jeden Tobie, i jeden Mojżeszowi, i jeden Eliaszowi.