« Mar 9:6 Ewangelia Marka 9:7 Mar 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I był obłok zasłaniający je, i wyszedł głos z obłoku mówiąc: Ten jest syn mój miły tego słuchajcie.
2.WUJEK.1923(9:6) I stał się obłok, który je zasłonił, i przyszedł z obłoku głos, mówiąc: Ten jest Syn mój najmilszy, słuchajcie go.
3.RAKOW.NTI sstał się obłok zacimiający je; i przyszedł głos z onego obłoku mówiący: Ten jest on Syn mój miły, onego słuchajcie.
4.GDAŃSKA.1881I stał się obłok, który je zacienił, a przyszedł głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, tegoż słuchajcie.
5.GDAŃSKA.2017I pojawił się obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany Syn, jego słuchajcie.
6.SZCZEPAŃSKIA powstał obłok i zakrył ich; z obłoku zaś odezwał się głos, {oznajmiając}: Ten jest Syn mój miły. Jego słuchajcie!
7.GRZYM1936A w tej chwili obłok się podniósł i osłonił ich, a z obłoku dał się słyszeć głos: Ten jest syn mój miły; słuchajcie go.
8.DĄBR.WUL.1973(9:6) I stał się obłok osłaniający ich, a z obłoku rozległ się głos mówiący: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie.
9.TYSIĄCL.WYD5I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!
10.BRYTYJKAI powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie.
11.POZNAŃSKAI chmura ich osłoniła, a z chmury dał się słyszeć głos: - To jest mój Syn ukochany, Jego słuchajcie.
12.WARSZ.PRASKAI oto ukazał się obłok, który ich okrywał, a z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój najmilszy, słuchajcie Go!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pojawił się też obłok, który ich ocieniał i dotarł głos z obłoku, mówiący: Ten jest Mój Syn umiłowany, jego słuchajcie.
14.EIB.BIBLIA.2016Wtem pojawił się obłok, który rzucił na nich cień, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój ukochany Syn, Jego słuchajcie.
15.TOR.NOWE.PRZ.I powstał obłok, który ich zacienił; a z obłoku rozległ się głos, mówiący: Ten jest moim umiłowanym Synem, Jego słuchajcie.