« 1Moj 2:13 1 Księga Mojżeszowa 2:14 1Moj 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTrzecie rzece imię jest Tygrys, ta jidzie przeciw Asyrom. Rzeka czwarta rzeczona jest Eufrates.
2.WUJEK.1923Imię zaś rzeki trzeciéj Tygrys: ta idzie ku Assyryjczykom. Rzeka czwarta ten jest Eufrates.
3.GDAŃSKA.1881Imię zaś rzeki trzeciej Chydekel, ta płynie na wschód słońca ku Asyryi. A rzeka czwarta jest Eufrates.
4.GDAŃSKA.2017Nazwa zaś trzeciej rzeki – Chiddekel; płynie ona na wschód ku Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat.
5.NEUFELD.1863A nazwa trzeciéj rzeki: Chydekel, ta co idzie ku wschodowi Aszuru, a czwarta rzeka to Prat.
6.CYLKOWA nazwa strumienia trzeciego: Chidekel; to ten, który płynie ku wschodowi Aszuru. A strumieniem czwartym jest Frat.
7.KRUSZYŃSKIA imię rzeki trzeciej Hiddekel; ta płynie ze wschodu Asyrji. A rzeka czwarta jest Eufrat.
8.MIESESTrzeciemu strumieniowi na imię Chiddekel [Tygrys], onże płynie na wschód od Assyrji [Aszszur]; zaś czwartym strumieniem Eufrat [Pěrāt].
9.TYSIĄCL.WYD5Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta to Perat.
10.BRYTYJKAA nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.
11.POZNAŃSKAA nazwa trzeciej rzeki - Chiddekel: płynie ona na wschód od Aszszuru. Czwarta wreszcie rzeka - to Perat.
12.WARSZ.PRASKAa trzeci – o nazwie Chiddekel – płynął na wschód od Aszszuru. Nazwa strumienia czwartego: Perat.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nazwa trzeciego strumienia to Chidekel; to ten, co płynie na wschód Aszuru. A czwartym strumieniem jest Frat.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzecia rzeka nazywała się Tygrys. Płynęła ona na wschód od Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat.