« 1Moj 2:15 1 Księga Mojżeszowa 2:16 1Moj 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi przykazał jemu a rzkąc: „Se wszego rajskiego drzewa owoce jedz,
2.WUJEK.1923I rozkazał mu, mówiąc: Z każdego drzewa Rajskiego jédz:
3.GDAŃSKA.1881Tedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: Z każdego drzewa sadu jeść będziesz.
4.GDAŃSKA.2017I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu;
5.NEUFELD.1863I rozkazał Wiekuisty Bóg człowiekowi, mówiąc: z każdego drzewa ogrodu jeść możesz,
6.CYLKOWI przykazał Wiekuisty, Bóg, człowiekowi i rzekł: "Z każdego drzewa ogrodu pożywać możesz;
7.KRUSZYŃSKII rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: "Ze wszelkiego drzewa ogrodu będziesz spożywał;
8.MIESESi Bóg Wiekuisty przykazał Adamowi, mówiąc: „Ze wszystkich drzew Ogrodu spożywaj,
9.TYSIĄCL.WYD5A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli,
10.BRYTYJKAI dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,
11.POZNAŃSKAI przykazał mu Jahwe-Bóg: - Możesz jeść do woli ze wszystkich drzew ogrodu,
12.WARSZ.PRASKAWówczas też Jahwe tak nakazał człowiekowi: Możesz spożywać owoce, według swego upodobania, ze wszystkich drzew tego ogrodu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, Bóg, przykazał też człowiekowi, mówiąc: Możesz spożywać z każdego drzewa ogrodu;
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN, Bóg, przykazał też człowiekowi: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli,