« 1Moj 2:20 1 Księga Mojżeszowa 2:21 1Moj 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wpuścił przeto Pan Bog uciążenie senne w Adama a gdyż był usnął, tegdy wyjął jedno żebro jego i napełnił to miasto mięsa.
2.WUJEK.1923Przepuścił tedy Pan Bóg twardy sen na Adama: a gdy zasnął, wyjął jedno żebro z niego, i napełnił ciałem miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881Tedy przypuścił Pan Bóg twardy sen na Adama, i zasnął; i wyjął jedno żebro jego, i napełnił ciałem miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim.
5.NEUFELD.1863I spuścił Wiekuisty Bóg odurzenie na człowieka, że usnął i wyjął jedno z jego żeber i zwarł ciało za niém.
6.CYLKOWI przypuścił Wiekuisty Bóg odurzenie na człowieka, i zasnął on; i wyjął jedno z żeber jego, i zwarł ciało za niém.
7.KRUSZYŃSKITedy Pan Bóg spuścił na człowieka sen głęboki i zasnął, i wziął jedno z jego żeber i wypełnił miejsce ciałem.
8.MIESESBóg Wiekuisty zesłał tedy twardy sen na Adama, iż zasnął, wyjął mu jedno z żeber jego i zamknął ciałem miasto niego.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem.
10.BRYTYJKAWtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce.
11.POZNAŃSKAWówczas Jahwe-Bóg zesłał twardy sen na człowieka. Gdy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zakrył ciałem.
12.WARSZ.PRASKAWtedy to Jahwe sprawił, że mężczyzna zapadł w głęboki sen, i w czasie tego snu wyjął z jego boku jedno żebro, a wolne po nim miejsce wypełnił ciałem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale WIEKUISTY, Bóg, przypuścił odurzenie na człowieka i on zasnął; wyjął też jedno z jego żeber oraz zwarł za nim ciało.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN, Bóg, zesłał na człowieka głęboki sen - i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem.