« 1Moj 2:23 1 Księga Mojżeszowa 2:24 1Moj 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrze ktorąż to opuści człowiek oćca swego i mać swą a będzie k żenie swej skłonion, a będzieta dwa w jednem ciele.
2.WUJEK.1923Przetóż opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swéj, i będą dwoje w jednem ciele.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednem ciałem.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.
5.NEUFELD.1863Dla tego opuszcza mężczyzna swojego ojca i matkę swoją i lgnie do żony swojéj, że się stają jedném ciałem.
6.CYLKOWPrzeto opuszcza mąż ojca swojego i matkę swoją, a łączy się z żoną swoją, i stają się ciałem jedném.
7.KRUSZYŃSKIPrzeto opuści mężczyzna ojca swego i matkę swoją i przyłączy się do żony swojej i będą jednem ciałem.
8.MIESESDlatego będzie mężczyzna opuszczał ojca swojego i matkę swoją, a lgnął do żony swojej i będą się stawali osobą jedną.
9.TYSIĄCL.WYD5Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
10.BRYTYJKADlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.
11.POZNAŃSKADlatego opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę i łączy się z żoną, tak że oboje stają się jednym ciałem.
12.WARSZ.PRASKADlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z niewiastą tak ściśle, że odtąd stanowią jedno ciało.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego mąż opuszcza swojego ojca i swoją matkę, a łączy się ze swą żoną oraz stają się dla jednego ciała wewnętrznego.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem.