« Eze 45:11 Księga Ezechiela 45:12 Eze 45:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A sykiel dwadzieścia pieniędzy ma, a dwadzieścia syklów, i pięć i dwadzieścia syklów, i piętnaście syklów grzywnę czynią.
2.GDAŃSKA.1881A sykiel niech ma dwadzieścia pieniędzy a dwadzieścia syklów, dwadzieścia pięć syklów, a piętnaście syklów grzywną wam będzie.
3.GDAŃSKA.2017Sykl będzie miał dwadzieścia ger. Dwadzieścia syklów, dwadzieścia pięć syklów i piętnaście syklów stanowi dla was minę.
4.CYLKOWSzekel zaś niechaj ma dwadzieścia ger; po dwadzieścia szekli, po dwadzieścia pięć szekli, po piętnaście szekli niechaj będzie u was manah.
5.TYSIĄCL.WYD5Sykl ma wynosić dwadzieścia ger; minę ma stanowić dwadzieścia syklów, dwadzieścia pięć syklów i piętnaście syklów.
6.BRYTYJKASykl ma mieć dwadzieścia gera; pięć sykli niech znaczy pięć sykli, a dziesięć sykli, niech znaczy dziesięć sykli, a wasza mina ma wynosić pięćdziesiąt sykli.
7.POZNAŃSKASykl będzie miał dwadzieścia gerah: pięć syklów ma być pięć syklów. Dziesięć syklów ma być dziesięć syklów. Pięćdziesiąt syklów stanowić będzie dla was minę.
8.WARSZ.PRASKASykl powinien mieć dwadzieścia ger, dziesięć syklów – to jedna piąta miny, a pięć syklów – to jedna dziesiąta miny. Jedna cała mina liczy pięćdziesiąt syklów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szekelniech ma dwadzieścia ger. A manahniech będzie u was po dwadzieścia szekli, po dwadzieścia pięć szekli i po piętnaście szekli.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSykl niech ma dwadzieścia ger; niech dwadzieścia sykli, dwadzieścia pięć sykli i piętnaście sykli będzie dla was jedną miną.