« Eze 45:12 Księga Ezechiela 45:13 Eze 45:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I te są pierwiastki, które weźmiecie: szóstą część Ephy z korca pszenice i szóstą część Ephy z korca jęczmienia.
2.GDAŃSKA.1881A tak będzie ofiara podnoszenia, którą ofiarować będziecie szóstą część Efy z Chomeru pszenicy, także szóstą część Efy dacie z Chomeru jęczmienia.
3.GDAŃSKA.2017A taka będzie ofiara wzniesienia, którą będziecie ofiarowywać: szóstą część efy z chomera pszenicy; dacie również szóstą część efy z chomera jęczmienia.
4.CYLKOWOto dań, którą podniesiecie: Szóstą część efy z chomeru pszenicy, a tak téż oddacie szóstą część efy z chomeru jęczmienia.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto święta danina, którą będziecie uiszczali: szósta część efy z chomera pszenicy, szósta część efy z chomera jęczmienia -
6.BRYTYJKAA taka niech będzie danina, którą będziecie pobierać: szóstą część efy z chomera pszenicy i szóstą część efy z chomera jęczmienia.
7.POZNAŃSKATakie są daniny, które będziecie pobierali: Szóstą część efy za chomer jęczmienia.
8.WARSZ.PRASKAA oto daniny, które powinniście składać: szóstą część efy z chomera pszenicy i szóstą część efy z chomera jęczmienia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto danina, którą podniesiecie: Szóstą część efy z chomeru pszenicy i podobnie oddacie szóstą część efy z chomeru jęczmienia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do szczególnych darów, ich wysokość ma być następująca: z chomera pszenicy jedna szósta część efy. Z chomera jęczmienia również jedna szósta część efy.