« Eze 45:13 Księga Ezechiela 45:14 Eze 45:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miara téż oliwy: Bat oliwy dziesiąta część korca jest, a dziesięć Batów korzec czynią; bo dziesięć Batów napełniają korzec.
2.GDAŃSKA.1881Ustawa zaś około oliwy ta jest: Bat jest miara oliwy; dziesiątą część Batu dacie z miary Chomeru, dziesięciu Batów; bo dziesięć Batów jest Chomer.
3.GDAŃSKA.2017Ustawa dotycząca oliwy jest taka: bat jest miarą oliwy. Będziecie dawać dziesiątą część bat z kor, czyli chomer z dziesięciu bat, bo dziesięć bat stanowi chomer.
4.CYLKOWA ustanowiona należność z oliwy, z batu oliwy: dziesiąta część batu z każdego koru, mianowicie z dziesięciu bath czyli chomeru, - dziesięć bath bowiem stanowi chomer.
5.TYSIĄCL.WYD5ustalona ilość oliwy wynosi dziesiątą część bat z kors, a dziesięć bat stanowi kor -
6.BRYTYJKAA stawką daniny z oliwy niech będzie dziesiąta część bat z każdego koru-kor podobnie jak chomer zawiera dziesięć bat.
7.POZNAŃSKAPrzepis dotyczący oliwy: bat oliwy (określa) dziesiątą część bata za kor. Dziesięć batów równa się chomerowi, gdyż dziesięć batów stanowi kor.
8.WARSZ.PRASKAOliwy będziecie dostarczać: dziesiątą część bata z każdego kora – dziesięć batów stanowi jeden kor.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ustanowiona należność z oliwy miarą oliwy jest bat dziesiąta część batu z każdego koru czyli z dziesięciu bat, nazywanych chomerem; bowiem chomer stanowi dziesięć bat.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do oliwy mierzonej w batach - jedna dziesiąta batu z koru, a od dziesięciu batów - chomer; gdyż dziesięć batów to chomer.