« Eze 45:18 Księga Ezechiela 45:19 Eze 45:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A weźmie kapłan ze krwie, która będzie za grzech, i włoży na podwoje domu i na cztery węgły kraju ołtarza i na podwoje bramy i sieni wnętrznéj.
2.GDAŃSKA.1881Weźmie też kapłan ze krwi ofiary za grzech, i pomaże podwoje domu, i cztery węgły onego przepasania na ołtarzu, i podwoje bramy sieni wnętrznej.
3.GDAŃSKA.2017Kapłan weźmie nieco krwi z ofiary za grzech i pomaże odrzwia domu, cztery narożniki podstawy tego ołtarza i odrzwia bramy dziedzińca wewnętrznego.
4.CYLKOWI weźmie kapłan nieco krwi ofiary zagrzesznej i nada na odrzwia przybytku i na cztery węgły ofiarnicy przedsienia i na odrzwia bramy dworca wewnętrznego.
5.TYSIĄCL.WYD5Kapłan zaś weźmie z krwi ofiary przebłagalnej i pokropi nią w kierunku drzwi świątyni, ku czterem rogom podstawy ołtarza, ku drzwiom bramy wewnętrznego dziedzińca.
6.BRYTYJKAKapłan weźmie trochę krwi ofiary zagrzesznej i pokropi nią podwoje świątyni i cztery narożniki obramowania ołtarza i podwoje bramy dziedzińca wewnętrznego.
7.POZNAŃSKAKapłan weźmie nieco krwi z ofiary przebłagalnej za grzech i wyleje ją na odrzwia Świątyni, na cztery narożniki podstawy ołtarza i na odrzwia bramy dziedzińca wewnętrznego.
8.WARSZ.PRASKAKapłan weźmie trochę z krwi ofiary przebłagalnej i pokropi nią odrzwia Świątyni, cztery rogi podstawy ołtarza oraz odrzwia bramy dziedzińca wewnętrznego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kapłan weźmie nieco krwi ofiary zagrzesznej i nałoży na odrzwia Przybytku, na cztery węgły ofiarnicy przedsienia oraz na odrzwia bramy wewnętrznego dziedzińca.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłan weźmie nieco z krwi ofiary zagrzesznej i pomaże nią odrzwia przybytku, cztery narożniki podstawy ołtarza oraz odrzwia bramy dziedzińca wewnętrznego.