« Eze 45:1 Księga Ezechiela 45:2 Eze 45:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A będzie z każdéj strony poświęcone pięćset, a pięćset na cztery strony wokoło, a pięćdziesiąt łokci na przedmieście jego wokoło.
2.GDAŃSKA.1881Z niego będzie miejsce święte na pięć set wdłuż, i na pięć set wszerz, czworograniaste w około; a niech ma pięćdziesiąt łokci wolnego placu w około.
3.GDAŃSKA.2017Z tego będzie kwadrat na świątynię pięćset prętów długości na pięćset szerokości dokoła; a wokół niego będzie wolna przestrzeń na pięćdziesiąt łokci.
4.CYLKOWZ tego przypadnie dla świątyni pięćset na pięćset w czworoboku dokoła, pięćdziesiąt zaś łokci wolnej przestrzeni niechaj ma po wszystkich stronach.
5.TYSIĄCL.WYD5Z tego należeć będzie do przybytku kwadrat wielkości pięćset na pięćset łokci dokoła, a na pięćdziesiąt [łokci] dokoła będzie wolna przestrzeń.
6.BRYTYJKAZ niego będzie przeznaczone na miejsce święte pięćset łokci wzdłuż i pięćset łokci wszerz, w czworoboku, z pięćdziesięcioma łokciami wolnej przestrzeni wokoło.
7.POZNAŃSKAZ tego kwadrat, pięćset [łokci] na pięćset wokoło, będzie [przeznaczony] na sanktuarium. Dokoła niego będzie przestrzeń wolna na pięćdziesiąt łokci.
8.WARSZ.PRASKANależy tam wyznaczyć dla potrzeb przybytku kwadrat o długości pięciuset łokci i o takiej samej szerokości. Dokoła ma być wolna przestrzeń, szeroka na pięćdziesiąt łokci.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego przypadnie dla Świątyni pięćset na pięćset, dookoła, w czworoboku; i niech ma po pięćdziesiąt łokci wolnej przestrzeni po wszystkich stronach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZ niego na świątynię przeznaczycie kwadratową działkę o wymiarach pięćset na pięćset łokci, otoczoną pasem wolnej przestrzeni o szerokości pięćdziesięciu łokci.