« Eze 45:20 Księga Ezechiela 45:21 Eze 45:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, będziecie mieć uroczyste święto Paschy, siedm dni przaśniki jedzone będą.
2.GDAŃSKA.1881Pierwszego miesiąca, czternastego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieć święto przejścia, święto siedm dni, których chleby przaśne jedzone będą.
3.GDAŃSKA.2017W pierwszym miesiącu, czternastego dnia tego miesiąca, będziecie mieli święto Paschy, święto siedmiu dni, w których będą spożywane chleby przaśne.
4.CYLKOWCzternastego dnia pierwszego miesiąca obchodzić wam Pesach; święto siedmiodniowe, w którém przaśniki jadane będą.
5.TYSIĄCL.WYD5W miesiącu pierwszym, czternastego dnia tego miesiąca, będziecie święcili Paschę. Przez siedem dni winno się spożywać chleby przaśne.
6.BRYTYJKAW pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca obchodzić będziecie Święto Paschy, przez siedem dni będzięcie jedli chleby przaśne.
7.POZNAŃSKAPierwszego [miesiąca], czternastego [dnia] miesiąca będziecie obchodzili Święto Paschy. Przez siedem dni będziecie jeść chleb niekwaszony.
8.WARSZ.PRASKAW pierwszym zaś miesiącu, czternastego dnia tego miesiąca, będziecie obchodzić Święto Paschy. Przez siedem dni będziecie wtedy spożywać chleb niekwaszony [maca].
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czternastego dnia pierwszego miesiąca macie obchodzić Pesach; siedmiodniowe święto, w którym będą jadane przaśniki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW pierwszym miesiącu, w czternastym dniu miesiąca, będziecie obchodzili Święto Paschy. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki.