« Eze 45:23 Księga Ezechiela 45:24 Eze 45:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ofiarę Ephy do cielca, a Ephy do barana uczyni, i oliwy Hin przy każdem Ephie.
2.GDAŃSKA.1881A ofiarę śniedną Efy przy cielcu, i Efę przy baranie, także oliwy hyn przy Efie.
3.GDAŃSKA.2017A na ofiarę z pokarmów złoży efę na cielca, efę na barana i hin oliwy na efę.
4.CYLKOWA jako ofiarę śniedną efę na każdego cielca i efę na każdego barana sprawi, oliwy téż hyn na każdą efę.
5.TYSIĄCL.WYD5Jako ofiarę pokarmową ma on złożyć po jednej efie przy ofierze z młodego cielca i barana, a także hin oliwy z efy.
6.BRYTYJKAJako ofiarę z pokarmów po jednej efie na każdego cielca i na każdego barana, nadto hin oliwy na efę.
7.POZNAŃSKAJako ofiarę z pokarmów złoży efę na cielca, efę na barana i hin oliwy na efę.
8.WARSZ.PRASKAJako ofiarę z pokarmów złoży po jednej efie na każdego cielca i barana, i hin oliwy na każdą efę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jako ofiarę z pokarmów sprawi efę na każdego cielca oraz efę na każdego barana; i na każdą efę także hyn oliwy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNa ofiarę z pokarmów przygotuje natomiast efę do cielca i efę do barana, i hin oliwy na efę.