« Eze 45:7 Księga Ezechiela 45:8 Eze 45:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z ziemie będzie miał osiadłość w Izraelu, i nie będą, daléj pustoszyć księżęta ludu mego, ale ziemię dadzą domowi Izraelskiemu według pokolenia ich.
2.GDAŃSKA.1881Ten dział ziemi będzie mu za osiadłość w Izraelu, a nie będą więcej uciskali książęta moi ludu mego; ale wydzielą ziemię domowi Izraelskiemu według pokolenia ich.
3.GDAŃSKA.2017Ten dział ziemi będzie jego posiadłością w Izraelu, a moi książęta nie będą już uciskać mojego ludu; ale wydzielą ziemię domowi Izraela według jego pokoleń.
4.CYLKOWJego ziemią to będzie, jako własność w Israelu, aby nie gnębili nadal książęta ludu Mojego, lecz zostawiali ziemię domowi Israela podług pokoleń ich.
5.TYSIĄCL.WYD5kraju. To ma przypaść mu w udziale jako własność w Izraelu, aby władcy już nie uciskali mojego ludu, ale pozostawili kraj domowi Izraela według jego pokoleń.
6.BRYTYJKABędzie to jego własność w Izraelu, aby moi książęta już nie uciskali mojego ludu, lecz pozostawili domowi izraelskiemu pozostałą ziemię według jego plemion.
7.POZNAŃSKAkraju. Będzie to jego posiadłość w Izraelu. Książęta moi nie będą więcej uciskali ludu mojego. Kraj pozostawią pokoleniom Domu Izraela.
8.WARSZ.PRASKAcałego kraju. Tyle przeznacza się w Izraelu dla jego władców, którzy przestaną nareszcie uciskać mój lud, zostawiając cały kraj Domowi Izraela i poszczególnym jego rodom.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To będzie jego ziemią, jako własność w Israelu, by przywódcy nie gnębili nadal Mojego ludu, lecz zostawiali ziemię domowi Israela, według ich pokoleń.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie to ziemia panującego, jego własność w Izraelu, aby moi panujący nie uciskali już mojego ludu, lecz pozostawili domowi Izraela ziemię stosownie do jego plemion.