« Psal 55:14 Księga Psalmów 55:15 Psal 55:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:16) Przydź śmierć na nie i zstępcie we pkieł żywi, (54:17) bo lichoty w przebytcech jich, pośrzod jich.
2.PS.PUŁAWSKI(54:16) Przydź śmierć na nie i zstąpią do piekła żywi, (54:17) bo złości w przebytkoch jich, pośrzod jich.
3.WUJEK.1923(55:16) Niechaj śmierć przyjdzie na nie: a niechaj żywo zstąpią do piekła; bo złości w mieszkaniach ich, w pośrodku ich.
4.GDAŃSKA.1881(55:16) Oby ich śmierć z prędka załapiła, tak aby żywo zstąpili do piekła! albowiem złość jest w mieszkaniu ich, i w pośrodku ich.
5.GDAŃSKA.2017Niech śmierć ich zaskoczy, niech żywcem zstąpią do piekła, bo w ich domach i wśród nich mieszka zło.
6.GÖTZE.1937(55:16) Śmierć niechaj ich zaskoczy! Niechaj żywi zejdą do otchłani! Albowiem złość jest w mieszkaniach ich, w sercach ich.
7.CYLKOW(55:16) Bodaj rzucił śmierć na nich, by zstąpili do grobu żywcem; bo złość w siedzibie ich, we wnętrzu ich.
8.KRUSZYŃSKI(55:16) Niechaj śmierć zstąpi na nich, niechaj do otchłani zstąpią żywcem, albowiem złość jest w mieszkaniu ich, w pośrodku ich.
9.ASZKENAZY (55:16) O, niechajby się śmierć ich przeraziła, niechbyż się żywcem stoczyli w przepaść, gdyż sama nikczemność w ich otoczeniu, w ich wnętrzu!
10.SZERUDA(55:16) Niech ich śmierć zaskoczy, niech żywcem zstąpią do krainy umarłych, bo w ich siedzibie, w ich sercu pełno jest złości.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:16) Niechaj śmierć na nich spadnie, niechaj żywcem zstąpią do Otchłani, bo wśród nich, w ich mieszkaniach nikczemność!
12.TYSIĄCL.WYD5(55:16) Niechaj śmierć na nich spadnie, niechaj żywcem zstąpią do Szeolu, bo w ich mieszkaniach i w nich jest nikczemność!
13.BRYTYJKA(55:16) Niech ich śmierć zaskoczy, Niech żywcem zstąpią do krainy umarłych, Bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi.
14.POZNAŃSKA(55:16) Niech [nagła] śmierć na nich spadnie, niech żywi zstąpią do Szeolu, bo zło panuje (pośród nich) w ich domach.
15.WARSZ.PRASKA(55:16) Niech przeto tamtych śmierć pochłonie, niech żywcem zostaną strąceni do otchłani, bo ich domy i serca złem są przepełnione.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:16) Niech rzuci na nich śmierć, by żywcem weszli do Krainy Umarłych; gdyż złość jest w ich siedzibie, jak również w ich wnętrzu.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:16) O, niech ich zaskoczy śmierć, Niech żywcem pochłonie świat zmarłych, Gdyż w ich siedzibach mieszka zło, Pełno go też w nich samych.