« Psal 55:2 Księga Psalmów 55:3 Psal 55:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:2b) od głosa nieprzyjacielskiego i od zamącenia grzesznego. (54:3) Bo skłoniły sie w mię lichoty moje i w gniewie żałościwi są byli mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(54:2b) od głosu nieprzyjaciela i od zakłopotania grzesznego. (54:3) Bo skłoniły sie w mię złości moje i w gniewie smętni są mi byli.
3.WUJEK.1923(55:4) Dla głosu nieprzyjaciela, i dla uciśnienia grzesznika; albowiem zwalali na mię nieprawości: a w gniewie przykrzyli mi się.
4.GDAŃSKA.1881(55:4) Dla głosu nieprzyjaciela, i dla uciśnienia od bezbożnika; albowiem mię zarzucają kłamstwem, a w popędliwości swej sprzeciwiają mi się.
5.GDAŃSKA.2017Z powodu głosu wroga, z powodu ucisku niegodziwego; zwalają na mnie nieprawość i w gniewie sprzeciwiają mi się.
6.GÖTZE.1937(55:4) Od głosu wroga i od ucisku bezbożnika; przywodzą na mnie nieszczęście, a w gniewie napastują mnie.
7.CYLKOW(55:4) Dla okrzyku wroga, wobec ucisku złoczyńcy, że zwalają na mnie biedę i zawziętością ścigają mnie.
8.KRUSZYŃSKI(55:4) z powodu głosu nieprzyjaciela, uciśnienia bezbożnika, albowiem grzech mi zarzucają i w gniewie mi się sprzeciwiają.
9.ASZKENAZY (55:4) Od głosu wroga, pod naporem niegodziwca, iż na mnie zwalają nieprawość a w zawziętej mnie mają nienawiści.
10.SZERUDA(55:4) Z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu krzyku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, a w gniewie nastają na mnie.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:4) na głos nieprzyjaciela i na wołanie grzesznika, bo wyrządzają mi krzywdy i napastują mnie w gniewie.
12.TYSIĄCL.WYD5(55:4) na głos nieprzyjaciela, na wołanie grzesznika, bo sprowadzają na mnie niedolę i napastują mnie w gniewie.
13.BRYTYJKA(55:4) Z powodu głosu nieprzyjaciela, Z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, A w gniewie na mnie nastają.
14.POZNAŃSKA(55:4) z powodu krzyku wroga i ucisku złoczyńcy, bo przytłaczają mnie złem i zaciekle mnie prześladują.
15.WARSZ.PRASKAWejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie, popatrz, jak się uskarżam i jęczę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:4) Z powodu okrzyku wroga, wobec ucisku złoczyńcy; bo biedę na mnie zwalają oraz zawzięcie mnie ścigają.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:4) Ze względu na to, co mówi mój wróg, Z powodu prześladowań ze strony bezbożnych, Bo przysparzają mi trosk I w swoim gniewie grożą.