« 4Moj 29:40 4 Księga Mojżeszowa 30:1 4Moj 30:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(30:2) i mowił jest ku książętom s rodu synow israelskich: „Ta to jest rzecz, jąż przykazał Pan:
2.WUJEK.1923(30:2) I mówił do książąt pokolenia synów Izraelowych: Ta jest mowa, którą Pan przykazał:
3.GDAŃSKA.1881(30:2) Potem mówił Mojżesz do książąt w pokoleniach między synami Izraelskimi, i rzekł: Toć jest, co rozkazał Pan.
4.GDAŃSKA.2017Potem Mojżesz powiedział do naczelników pokoleń pośród synów Izraela: Oto co PAN rozkazał.
5.CYLKOW(30:2) I oświadczył Mojżesz naczelnikom pokoleń synów Israela, i rzekł: "Oto, co rozkazał Wiekuisty!
6.KRUSZYŃSKI(30:2) Mojżesz przemówił do przełożonych pokoleń synów Izraela, oświadczając: "Oto rzecz, którą Bóg polecił:
7.MIESES(30:2) Mojżesz rzekł do naczelników pokoleń Synów Izraela, mówiąc: „Oto! rzecz, którą Wiekuisty rozkazał:
8.TYSIĄCL.WYD5(30:2) Mówił więc Mojżesz do wodzów pokoleń izraelskich te słowa: Oto, co nakazuje Pan:
9.BRYTYJKA(30:2) Do naczelników plemion izraelskich przemówił Mojżesz tymi słowy: Oto, co Pan rozkazał!
10.POZNAŃSKA(30:2) Mojżesz tak przemówił do naczelników pokoleń izraelskich: - Oto, co nakazał Jahwe!
11.WARSZ.PRASKA(30:2) Mówił tedy Mojżesz tak do przywódców pokoleń izraelskich: Oto, co wam nakazuje Jahwe:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:2) Nadto Mojżesz oświadczył naczelnikom pokoleń synów Israela, mówiąc: Oto, co rozkazał WIEKUISTY:
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:2) Mojżesz przemówił do naczelników plemion Izraela tymi słowy: Oto Słowo, w którym PAN nakazuje: