« 4Moj 30:13 4 Księga Mojżeszowa 30:14 4Moj 30:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(30:15) Pakliby usłyszał mąż a zamilczał, a do drugiego dnia zapowiedzi przedłużyłby, cożkoli zaślubiłaby albo ślubiła jest, napełni, bo natychmiast usłyszaw, zamilczał jest.
2.WUJEK.1923(30:15) Jeźliby usłyszawszy mąż zamilczał, a do drugiego dnia odłożył zdanie: cokolwiek była ślubiła i obiecała, odda: ponieważ, skoro usłyszał, zamilczał.
3.GDAŃSKA.1881(30:15) A jeźliby cale milczał mąż jej ode dnia do dnia, tedy tem stwierdzi wszystkie śluby jej, i wszystkie obowiązki jej, które ma na sobie; stwierdzi je, przeto, że milczał na to w dzień, którego słyszał;
4.GDAŃSKA.2017A jeśli jej mąż będzie milczał dzień po dniu, to potwierdza wszystkie jej śluby i wszystkie jej zobowiązania, które ją wiążą. Potwierdza je, ponieważ milczał o tym w dniu, kiedy je usłyszał;
5.CYLKOW(30:15) A jeżeliby mąż jej milczał na to dzień za dniem, to utwierdził tém wszystkie śluby jej, albo wszystkie zarzeczenia, które na niej; utwierdził je, gdyż milczał na to, dnia, którego to słyszał;
6.KRUSZYŃSKI(30:15) Jeśli jej mąż z dnia na dzień zachowuje w stosunku do niej milczenie, czyni ważnemi wszystkie jej śluby, czy też wszystkie jej zobowiązania na niej ciążące, ponieważ zachował w stosunku do niej milczenie w dniu, w którym się dowiedział.
7.MIESES(30:15) Jeśli zaś jej mąż będzie milczał nato z [jednego] dnia na [drugi] dzień, [tem] on utrzymał w mocy wszystkie ślubowania jej, czyteż wszystkie zobowiązania jej, które [ciążą] na niej; – on je utrzymał w mocy, skoro milczał [nato] w dniu, w którym się dowiedział.
8.TYSIĄCL.WYD5(30:15) Jeśli jednak mąż milczy aż do następnego dnia, tym samym wyraża zgodę na śluby i zobowiązania, jakie uczyniła. Wyraził swą zgodę, ponieważ milczał w dniu, w którym się dowiedział.
9.BRYTYJKA(30:15) Lecz jeżeli jej mąż milczy o tej sprawie do następnego dnia, to uznaje za ważne wszystkie jej śluby i wszystkie jej zobowiązania do wstrzemięźliwości, które na niej ciążą; zatwierdził je, ponieważ nie odezwał się do niej w dniu, gdy o tym usłyszał.
10.POZNAŃSKA(30:15) Jeżeli mąż jej będzie zupełnie milczał aż do następnego dnia, potwierdza on tym samym ważność wszystkich jej ślubów i zobowiązań, ciążących na niej. On potwierdza je przez to, że zachował milczenie w dniu, w którym się o tym dowiedział.
11.WARSZ.PRASKA(30:15) Jeśli mąż przez jeden dzień i drugi nic nie mówi, to tym samym potwierdza zarówno śluby, jak i zobowiązania, które ciążą na żonie. Potwierdza je już przez samo to, że nie wypowiedział się o nich tego samego dnia, w którym się dowiedział, iż zostały złożone.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:15) A jeśli jej mąż na to milczał dzień za dniem to tym utwierdził wszystkie jej śluby, czy też wszystkie jej przyrzeczenia, które są na niej; utwierdził je, gdyż milczał na to w dniu, w którym to słyszał.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:15) Licząc od dnia, w którym o wszystkim usłyszał, do dnia następnego może wyrazić swój sprzeciw. Jeśli w tym czasie tego nie uczyni, to śluby i zobowiązania, którymi związała się żona, pozostaną ważne.