« 4Moj 30:14 4 Księga Mojżeszowa 30:15 4Moj 30:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(30:16) Pakli zapowie jej, jakoż napirwej widział, poniesie on grzech jej”.
2.WUJEK.1923(30:16) Lecz jeźli był przeciw temu jako się dowiedział: on poniesie nieprawość jéj.
3.GDAŃSKA.1881(30:16) A jeźliby to koniecznie wzruszyć chciał, nie zaraz gdy słyszał, ale potem, poniesie nieprawość jej.
4.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli je usłyszał i dopiero później unieważni, to poniesie jej nieprawość.
5.CYLKOW(30:16) Gdyby zaś zniósł je po usłyszeniu o tém, - tedy wziął na siebie winę jej."
6.KRUSZYŃSKI(30:16) Jeżeli unieważnia po dniu, w którym się dowiedział, bierze jej nieprawość na siebie".
7.MIESES(30:16) Wszelako, jeżeli będzie unieważniał je [nazajutrz] po tem, iż [= po dniu, w którym] słyszał o tem, ściągnie on na siebie przewinienie jej.
8.TYSIĄCL.WYD5(30:16) Gdyby unieważnił je po upływie dłuższego czasu od dowiedzenia się, wówczas na niego spadnie cały ciężar winy.
9.BRYTYJKA(30:16) Jeżeli chciałby je unieważnić dopiero w jakiś czas po tym, gdy o nich usłyszał, to poniesie jej winę.
10.POZNAŃSKA(30:16) Gdyby jednak wiedząc o nich unieważnił je później, wtedy jej winę bierze na siebie.
11.WARSZ.PRASKA(30:16) Jeśli zaś unieważnia je już nieco po czasie, w którym się o nich dowiedział, bierze na siebie całą winę swojej żony.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:16) Zaś gdyby je zniósł jakiś czas po usłyszeniu o tym wtedy wziął na siebie jej winę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:16) Gdyby mimo wszystko unieważnił je potem, na niego spadnie wina za to, że nie zostały przez nią dotrzymane.