« 4Moj 30:2 4 Księga Mojżeszowa 30:3 4Moj 30:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(30:4) Niewiasta gdyżby cso ślubiła a zawiązała się przysięgą, sąc w domu otca swego a jeszcze w wieku dziewczem, a wzwiedziałby ociec ślub i to, coż jest ślubiła i przysięgę, jąż to zawiązała duszę swą, a przemilczał, dłużna będzie ślubem,
2.WUJEK.1923(30:4) Białagłowa jeźliby co ślubiła a przysięgą się obowiązała, która jest w domu ojca swego, i w leciech jeszcze dziewczęcych: jeźli się dowie ojciec o ślubie, który obiecała, i o przysiędze, którą obowiązała duszę swą, a będzie milczał, ślubu winna będzie:
3.GDAŃSKA.1881(30:4) Ale jeźliby niewiasta poślubiła ślub Panu, i obowiązałaby się obowiązkiem w domu ojca swego w młodości swojej;
4.GDAŃSKA.2017Jeśli kobieta złoży PANU ślub i zwiąże się zobowiązaniem w domu swego ojca, w swojej młodości;
5.CYLKOW(30:4) Niewiasta téż, jeżeliby ślubowała ślub Wiekuistemu, albo związała się zarzeczeniem w domu ojca swojego, w młodości swojej;
6.KRUSZYŃSKI(30:4) Jeśli kobieta, będąc w domu ojca swojego podczas swych lat dziewczęcych, złoży ślub Panu, wiążąc się zobowiązaniem,
7.MIESES(30:4) Kobieta zaś, jeżeli będzie ślubowała ślubowanie Wiekuistemu, albo zabroni [sobie] czegoś w domu ojca swojego w młodości swojej, –
8.TYSIĄCL.WYD5(30:4) Gdy kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakieś zobowiązanie, to w wypadku gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swego ojca,
9.BRYTYJKA(30:4) Jeżeli jednak kobieta złoży ślub Panu i zobowiąże się do wstrzemięźliwości jeszcze w domu swego ojca w swojej młodości,
10.POZNAŃSKA(30:4) Gdy kobieta złoży Jahwe ślub lub w ojcowskim domu zwiąże się jakimś zobowiązaniem w okresie młodości,
11.WARSZ.PRASKA(30:4) Jeśli jakaś kobieta, będąc jeszcze młodą dziewczyną, i pozostając w domu swojego ojca, złoży Bogu jakiś ślub i zobowiąże się przysięgą do spełnienia czegoś,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:4) Także niewiasta, jeśli ślubowała ślub WIEKUISTEMU, albo w swojej młodości związała się obowiązkiem w domu swojego ojca,
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:4) Jeśli kobieta - młoda i przez to pozostająca pod opieką ojca - złoży PANU ślub lub podejmie jakieś zobowiązanie,