« 4Moj 30:3 4 Księga Mojżeszowa 30:4 4Moj 30:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(30:5) cożkoli ślubiła jest i zaprzysięgła, skutkiem napełni.
2.WUJEK.1923(30:5) Cokolwiek obiecała i przysięgła, skutkiem wypełni.
3.GDAŃSKA.1881(30:5) A słyszałby ojciec jej on ślub jej, i obowiązek jej, którym obowiązała duszę swoję, a milczałby na to ojciec jej, tedy płatne będą wszystkie śluby jej, i każdy obowiązek, którym by obowiązała duszę swą, płatny będzie.
4.GDAŃSKA.2017A jej ojciec usłyszy ślub i zobowiązanie, którym związała swoją duszę, a jej ojciec będzie milczał o tym, wtedy wszystkie jej śluby będą ważne i każde zobowiązanie, którym związała swą duszę, będzie ważne.
5.CYLKOW(30:5) A słyszał jej ojciec ślub jej, albo zarzeczenie, którém związała duszę swą, a milczał na to ojciec jej: utwierdzają się wtedy wszystkie śluby jej, i każde téż zarzeczenie, którém związała duszę swą, utwierdza się.
6.KRUSZYŃSKI(30:5) i jeśli ojciec jej dowie się o jej ślubie i o zobowiązaniu, którem związała siebie i zachowuje w stosunku do niej jej ojciec milczenie, tedy ważne są wszystkie jej śluby i ważne jest wszelkie zobowiązanie, jakiem się związała;
7.MIESES(30:5) a ojciec dowie się o ślubowaniu jej, czyteż o zobowiązaniu jej, którem zabroniła osobie swojej czegoś, i jej ojciec jej [nato] będzie milczał, – niech ostaną się wszystkie ślubowania jej, [czyteż] każde zobowiązanie, którem zabroniła osobie swojej czegoś, niech się ostanie.
8.TYSIĄCL.WYD5(30:5) a ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła, i nie sprzeciwia się, wówczas ślub, jakikolwiek by był, i zobowiązanie będą ważne.
9.BRYTYJKA(30:5) To gdy jej ojciec słyszał jej ślub i zobowiązanie, którym zobowiązała się do wstrzemięźliwości, a nie odezwał się do niej, ważne będą wszystkie jej śluby i wszelkie zobowiązanie do wstrzemięźliwości, które na się wzięła.
10.POZNAŃSKA(30:5) a jej ojciec dowie się o jej ślubie czy też o zobowiązaniu, jakie wzięła na siebie, lecz nie wypowie sprzeciwu, wówczas zachowają swą ważność wszystkie jej śluby i każde zobowiązanie, jakie wzięła na siebie.
11.WARSZ.PRASKA(30:5) a potem ojciec jej dowie się o ślubie i zobowiązaniu, jakie na siebie przyjęła, ale nic jej o tym nie mówi, to ważne są zarówno wszystkie śluby, jakie złożyła, jak i zobowiązania, które na siebie przyjęła.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:5) a jej ojciec słyszał jej ślub, bądź przyrzeczenie, którym związała swoją duszę i na to jej ojciec milczał wtedy utwierdzają się wszystkie jej śluby i utwierdza się każde jej przyrzeczenie, którym związała swoją duszę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:5) a ojciec, gdy o tym usłyszy, przyjmie to w milczeniu, to wszystkie jej śluby i zobowiązania pozostaną wiążące.