« 4Moj 30:6 4 Księga Mojżeszowa 30:7 4Moj 30:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(30:8) ktoregoż dnia usłyszałby mąż a nie zapowiedziałby, ślubu dłużna będzie, napełni, cożkoli ślubiła jest.
2.WUJEK.1923(30:8) Którego dnia mążby usłyszał i nie sprzeciwił się, ślubu winna będzie, i odda, cokolwiek obiecała.
3.GDAŃSKA.1881(30:8) A słysząc to mąż jej, milczałby na to onegoż dnia, którego słyszał, płatne będą śluby jej, i obowiązki jej, któremi obowiązała duszę swoję, płatne będą.
4.GDAŃSKA.2017A jej mąż to usłyszał i milczał o tym w dniu, gdy to usłyszał, to jej śluby będą ważne i jej zobowiązania, którymi związała swoją duszę, będą ważne.
5.CYLKOW(30:8) A usłyszałby mąż jej, a dnia, któregoby słyszał, milczał na to, - wtedy utwierdzają się śluby jej, i zarzeczenia, któremiby związała duszę swą, utwierdzają się;
6.KRUSZYŃSKI(30:8) i dowiedziawszy się mąż jej w dniu, którego się dowiedział, zachowuje w stosunku do niej milczenie, ważne są jej śluby i zobowiązania, jakiemi się związała, są ważne;
7.MIESES(30:8) mąż zaś jej, gdy się o tem dowie, milczałby jej [nato], – niech się ostaną ślubowania jej, również zobowiązania jej, któremi zabroniła osobie swojej czegoś, niech się ostaną.
8.TYSIĄCL.WYD5(30:8) wtedy ślub i zobowiązanie będą ważne, o ile mąż, powiadomiony o tym, nie okaże sprzeciwu w dniu, kiedy się dowiedział.
9.BRYTYJKA(30:8) A jej mąż usłyszał o tym, lecz nie odezwał się do niej wtedy, gdy o tym usłyszał, to śluby jej są ważne, i ważne jej zobowiązania, którymi zobowiązała się do wstrzemięźliwości.
10.POZNAŃSKA(30:8) a jej mąż dowiedziawszy się o tym nie okaże sprzeciwu w dniu, w którym się o tym dowie, wówczas pozostają ważne jej śluby i zobowiązania, jakie wzięła na siebie.
11.WARSZ.PRASKA(30:7b) a jej mąż, dowiedziawszy się o tym, nic nie mówi, (30:8) to ważne są zarówno śluby, jak i zobowiązania, jakie na siebie przyjęła.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:8) po czym usłyszał to jej mąż; i w dniu, w którym to usłyszał na to milczał, wtedy utwierdzają się jej śluby i utwierdzają się przyrzeczenia, którymi związała swoją duszę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:8) a mąż - gdy o tym usłyszy - przyjmie to w milczeniu, to jej śluby i zobowiązania pozostaną ważne.