« 4Moj 30:7 4 Księga Mojżeszowa 30:8 4Moj 30:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(30:9) Pakli usłyszaw natychmiast zapowie a zawrze wszytki przysięgi jej i słowa, jimiż to jest zawiązała duszę swą, miłościw jej będzie Pan.
2.WUJEK.1923(30:9) Ale jeźliby usłyszawszy zaraz się sprzeciwił i wniwecz obrócił obietnice jéj i słowa, któremi obowiązała duszę swoje, miłościw jéj będzie Pan.
3.GDAŃSKA.1881(30:9) Ale jeźliby onego dnia, którego słyszał mąż jej, sprzeciwił się temu, i wzruszyłby ślub jej, który na sobie miała, i co wymówiła usty swemi, czem obowiązała duszę swoję, także Pan odpuści jej.
4.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli w dniu, gdy jej mąż usłyszał o tym, sprzeciwił się temu, to unieważnia jej ślub, który złożyła, i to, co wypowiedziała swymi ustami, czym związała swoją duszę; a PAN jej przebaczy.
5.CYLKOW(30:9) Gdyby zaś dnia, któregoby usłyszał mąż jej, sprzeciwił się temu; wtedy zniósł ślub, który na niej, i wyrzeczenie ust jej, którém związała duszę swą, - a Wiekuisty wybaczy jej.
6.KRUSZYŃSKI(30:9) lecz jeśli jej mąż, w dniu, którego się dowiedział, nie zgadza się na to, unieważnia jej ślub, który na niej ciąży, i nieroztropne przyrzeczenia, jakie wyszły z ust jej i jakiemi się związała; Pan jej to przebaczy.
7.MIESES(30:9) Wszelako, jeśli w dniu, w którym mąż się dowie jej, on jej będzie czynił wstręt i unieważni ślubowania jej, które na niej [ciążą], czyteż wyrzeczenie warg jej, którem zabroniła osobie swojej czegoś, – [nie będą one ważne], a Wiekuisty wybaczy jej.
8.TYSIĄCL.WYD5(30:9) Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw, wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała. Pan jednak nie poczyta jej tego za winę.
9.BRYTYJKA(30:9) Jeżeli jednak jej mąż sprzeciwi się jej w dniu, gdy usłyszy o tym, to unieważnia jej ślub, który na niej ciąży, i wypowiedź jej ust, którą się zobowiązała do wstrzemięźliwości, a Pan jej odpuści.
10.POZNAŃSKA(30:9) Jeżeli jednak mąż wyrazi jej sprzeciw tego samego dnia, w którym się o tym dowie, wtedy unieważnia on jej ślub i obietnicę, jaką nierozważnie wypowiedziała, biorąc na siebie zobowiązanie. I Jahwe jej to odpuści.
11.WARSZ.PRASKA(30:9) Ale jeśli mąż, dowiedziawszy się o wszystkim, wyraża swoje niezadowolenie, to nieważne stają się zarówno śluby, trudne dla niej do zachowania, jak i przyrzeczenia, które nierozważnie wypowiedziała, zobowiązując się do spełnienia czegoś. Jahwe też wszystko jej wybaczy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:9) Zaś gdyby w dniu, w którym jej mąż to usłyszał sprzeciwił się temu, wtedy zniósł ślub, który był na niej, czy przyrzeczenie jej ust, którym związała swoją duszę; a WIEKUISTY jej wybaczy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:9) Lecz jeśli mąż o tym usłyszy i tego dnia wyrazi swój sprzeciw, to wiążący ją ślub lub pochopna wypowiedź przestaną być ważne, a PAN ją z nich zwolni.