« Apok 6:8 Apokalipsa Jana 6:9 Apok 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem przed ołtarzem dusze zamordowanych prze słowo Boże, i prze świadectwo które mieli.
2.WUJEK.1923A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które miały.
3.RAKOW.NTA gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla onej mowy Bożej, i dla świadectwa które mieli.
4.GDAŃSKA.1881A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali;
5.GDAŃSKA.2017A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli.
6.JACZEWSKIA gdy rozłamał piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które mu składali oni zabici
7.APOKALYPSIS.1905A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych, dla słowa Bożego i dla świadectwa, jakie miały,
8.MARIAWICIA gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod Ołtarzem dusze pozabijanych za słowo Boże i za świadectwo, które miały.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem duchy zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które wydały.
10.DĄBR.GR.1961A kiedy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem duchy zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które wydały.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.
12.BRYTYJKAA gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.
13.POZNAŃSKAA gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.
14.WARSZ.PRASKAGdy otworzył pieczęć piątą, zobaczyłem pod ołtarzem dusze umęczonych dla słowa Bożego i dla świadectwa, jakie złożyli.
15.KALETAA gdy otworzył pieczęć piątą widziałem pod ołtarzem dusze ludzi pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, i dla świadectwa, które mieli;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy złamał piątą pieczęć, poniżej ołtarza zobaczyłem dusze zabitych z powodu Słowa Boga oraz z powodu świadectwa, które mieli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo otwarciu przez Baranka piątej pieczęci, zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za Słowo Boże i za świadectwo, które składali.
18.TOR.PRZ.A gdy otworzył piątą pieczęć, zobaczyłem poniżej ołtarza dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa, które posiadali.