« 1Moj 47:18 1 Księga Mojżeszowa 47:19 1Moj 47:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czemuż tedy umrzemy przed oczyma twemi? my i ziemia nasza twoi będziemy: zakup nas na służbę królewską, a daj nam nasienia, aby nie spustoszała ziemia, gdyby zginął, ktoby ją sprawował.
2.GDAŃSKA.1881A czemuż umierać mamy przed oczyma twemi? i nas, i role nasze kupuj i ziemię naszę za chleb, a będziemy, my i ziemia nasza, w niewoli u Faraona; tylko nam daj nasienia, abyśmy żyli a nie pomarli, i ziemia nie spustoszała.
3.GDAŃSKA.2017Dlaczego mamy umierać na twoich oczach, zarówno my, jak i nasza ziemia? Kupuj za chleb nas i nasze pole, a my i nasza ziemia będziemy w niewoli u faraona. Daj nam tylko ziarno, abyśmy żyli, a nie pomarli, i by ziemia nie opustoszała.
4.NEUFELD.1863Dla czegóż mamy umierać w oczach twoich i my i rola nasza, kup nas i rolę naszą za chléb, a będziemy my i rola nasza niewolnikami Paraona, i daj nasienie, abyśmy żyli i nie umierali, a rola by nie spustoszała.
5.CYLKOWCzemu zamierać nam przed oczyma twojemi - i nam i ziemi naszej? Kup nas i ziemię naszę za chléb, a będziem my z ziemią naszą niewolnikami Faraona; tylko daj nasienia, abyśmy żyli, a nie pomarli, a ziemia nie spustoszała."
6.KRUSZYŃSKICzemuż mamy umrzeć przed oczyma twemi, tak my, jak ziemia nasza? Kup nas i ziemię naszą za chleb, a będziemy my i ziemia nasza niewolnikami u faraona; i daj ziarna, abyśmy żyli, a nie pomarli i ziemia ta nie stała się opuszczoną".
7.MIESESDlaczego mamy zamierać w obecności twojej, tak my jak i ziemia nasza. Nabądź nas i ziemię naszą za chleb, a my i ziemia nasza będziem służyć Faraonowi, tylko dawaj nasienia, a zostaniem przy życiu i nie zemrzemy i ziemia nie opustoszeje”!
8.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego mamy umrzeć na twoich oczach zarówno my, jak i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb; będziemy niewolnikami faraona, a nasza ziemia [jego własnością]. Byleś nam dał ziarno do siewu, a przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem.
9.BRYTYJKADlaczego mamy ginąć na oczach twoich, zarówno my jak i rola nasza? Kup więc za chleb nas i rolę naszą. Będziemy wraz z naszą rolą niewolnikami faraona. Tylko daj nam ziarna siewnego, abyśmy utrzymali się przy życiu i nie zginęli, a ziemia nie była pustkowiem.
10.POZNAŃSKACzyż więc mamy ginąć na twoich oczach, my i nasze pola? Kup więc nas i pola nasze za chleb. Razem z naszymi polami będziemy niewolnikami faraona. Daj ziarna siewnego, byśmy mogli przetrwać i byśmy nie zginęli; i ziemia nie będzie leżała odłogiem.
11.WARSZ.PRASKADlaczegóż mamy ginąć na twoich oczach my sami i nasze pola? Bierz nas i nasze pola w zamian za chleb. My sami razem z naszymi polami chcemy być pożyteczni dla faraona. Daj nam tylko tyle ziarna, ile potrzeba do zasiewów, a to wystarczy nam do przetrwania i nasze pola nie będą leżały odłogiem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu mamy umierać przed twoimi oczami my oraz nasza ziemia? Kup nas i naszą ziemię za chleb, a będziemy z naszą ziemią niewolnikami faraona; daj nam tylko nasion, abyśmy żyli i nie pomarli, a ziemia nie spustoszała.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego mamy ginąć na twoich oczach, my i nasze pola? Kup nas i naszą ziemię za chleb. Jesteśmy gotowi oddać faraonowi nasze pola i samych siebie w niewolę. Tylko zaopatrz nas w ziarno. Chcemy przeżyć zamiast umierać. Niech ta ziemia nie stanie się pustkowiem.