« 2Moj 6:17 2 Księga Mojżeszowa 6:18 2Moj 6:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSynowie Kaat: Amaram a Iznar, a Ebron, a Ozyjel. A lata żywota Kaat sześć a trzydzieści a sto lat.
2.WUJEK.1923Synowie Kaath: Amram, i Isaar, i Hebron, i Ozyel. Lat téż żywota Kaath, sto trzydzieści i trzy.
3.GDAŃSKA.1881A synowie Kaatowi: Amram, i Izaar, i Hebron, i Husyjel; a lat żywota Kaatowego było sto i trzydzieści i trzy lata.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel. A lat życia Kehata było sto trzydzieści trzy.
5.CYLKOWA synowie Kehatha: Amram, i Ic'har, i Chebron, i Uzyel. A lata życia Kehatha: sto trzydzieści i trzy lata.
6.KRUSZYŃSKISynowie Kechatha: Amram, Icchar, Hebron i Uzijel. Lata życia Kechatha wyniosły sto trzydzieści trzy lata.
7.MIESESSynowie Kěhāta: Amram, Jicehār [Jic’har], Chebron i Uzziēl. A lata życia Kěhāta wynosiły: lat sto trzydzieści trzy.
8.TYSIĄCL.WYD5Synowie Kehata: Amram i Jishar, Chebron i Uzzjel. A lat życia Kehata było sto trzydzieści trzy.
9.BRYTYJKASynowie Kahata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel. A Kahat dożył stu trzydziestu trzech lat.
10.POZNAŃSKASynowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzziel. Liczba lat życia Kehata wynosiła sto trzydzieści trzy lata.
11.WARSZ.PRASKASynami Kehata byli: Amram i Jishar, Chebron i Uzzjel. Kehat żył sto trzydzieści trzy lata.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synowie Kehatha to: Amram, Ic'har, Hebron i Uzyel. Zaś lata życia Kehatha to sto trzydzieści trzy lata.
13.EIB.BIBLIA.2016Synowie Kahata: Amram, Jishar, Chebron i Uzziel. Kahat dożył stu trzydziestu trzech lat.