« 2Moj 6:18 2 Księga Mojżeszowa 6:19 2Moj 6:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSynowie Merary: Moli i Muzy. Ci to są narodowie Lewi po swych czeladziach.
2.WUJEK.1923Synowie Merarego: Moholi, i Musy. Te są rodzaje Lewi według familii ich.
3.GDAŃSKA.1881Synowie też Merarego: Maheli, i Muzy. Teć są domy Lewiego według rodzajów ich.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Merariego: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego według ich pokoleń.
5.CYLKOWA synowie Merary: Machli i Muszy. Oto rodziny Lewiego wedle rodowodów ich.
6.KRUSZYŃSKISynowie Merari: Mahli i Muszi. To są rody Lewiego oraz ich potomstwa.
7.MIESESSynowie Měrarego: Machli i Musi; – to są oto rody Lewi’ego wedle rodowodów ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Synowie Merariego: Machli i Muszi. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów.
9.BRYTYJKASynowie Merariego: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego według ich rodowodów.
10.POZNAŃSKASynowie Merariego: Machli i Muszi. Oto rodziny Lewiego według ich pokoleń.
11.WARSZ.PRASKASynami Merariego byli: Machli i Muszi. A oto rody wywodzące się, wraz z następnymi pokoleniami, od Lewiego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synowie Merari'ego to: Machli i Muszy. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów.
13.EIB.BIBLIA.2016Synowie Merariego: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego, stosownie do ich rodowodów.