« 2Moj 6:19 2 Księga Mojżeszowa 6:20 2Moj 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA opięć wziął Amram żonę Jochabet stryczną swą, ktoraż to jemu urodziła Aarona a Mojżesza i Maryją siostrę jich. I była są lata żywota Amramowa siedm a trzydzieści ku stu lat.
2.WUJEK.1923I pojął Amram żonę Jochabed, siostrę stryjeczną swoję, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. A było lat żywota Amram sto trzydzieści i siedm.
3.GDAŃSKA.1881I pojął Amram Jochabedę, ciotkę swoję, za żonę, która mu urodziła Aarona i Mojżesza; a lat żywota Amramowego było sto i trzydzieści i siedem lat.
4.GDAŃSKA.2017I Amram pojął za żonę Jokebed, swoją ciotkę, która urodziła mu Aarona i Mojżesza. A lat życia Amrama było sto trzydzieści siedem.
5.CYLKOWI pojął Amram Jochebedę, ciotkę swoję, sobie za żonę; i urodziła mu Ahrona i Mojżesza. A lata życia Ahrona: sto trzydzieści i siedm lat.
6.KRUSZYŃSKIAmram pojął za żonę Jokhebed, swoją ciotkę, i urodziła mu Aarona i Mojżesza. Lata życia Amrama wyniosły sto trzydzieści siedm lat.
7.MIESESAmram pojął za żonę ciotkę swoją Jochebedę, ona zaś urodziła mu Arona [Ahărōn] i Mojżesza [Moszē]. A lata życia Amrama wynosiły: lat sto trzydzieści siedem.
8.TYSIĄCL.WYD5Amram wziął za żonę ciotkę swoją, Jokebed, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. A lat życia Amrama było sto trzydzieści siedem.
9.BRYTYJKAAmram pojął za żonę Jochebed, ciotkę swoją, ta zaś urodziła mu Aarona i Mojżesza. A Amram dożył stu trzydziestu siedmiu lat.
10.POZNAŃSKAAmram pojął za żonę swoją ciotkę Jokebed. Ona urodziła mu Aarona i Mojżesza. Liczba lat życia Amrama wynosiła sto trzydzieści siedem lat.
11.WARSZ.PRASKAAmram wziął za żonę swoją ciotkę Jokebed, która była matką Aarona i Mojżesza. Amram żył sto trzydzieści siedem lat.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Amram pojął sobie za żonę swoją ciotkę Jehobedę i urodziła mu Ahrona oraz Mojżesza. Zaś lata życia Ahrona to sto trzydzieści siedem lat.
13.EIB.BIBLIA.2016Amram natomiast pojął za żonę swoją ciotkę Jokebed. Urodziła mu ona Aarona i Mojżesza. Sam Amram dożył stu trzydziestu siedmiu lat.