« 2Moj 6:7 2 Księga Mojżeszowa 6:8 2Moj 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wwiodł jeśm wz ziemię, na niążeśm wzwiodł rękę swą, abych ją dał Abramowi a Izaakowi, a Jakobowi, i dam ją wam ku imieniu, ja Pan”.
2.WUJEK.1923I wprowadził do ziemie, nad którą podniosłem rękę moję, żebym ją dał Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi: i dam ją wam posięść, ja Pan.
3.GDAŃSKA.1881A wprowadzę was do ziemi, o którą podniosłem rękę moję, abym ją dał Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi; a dam ją wam w dziedzictwo, Ja Pan.
4.GDAŃSKA.2017I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi; i dam ją wam w dziedzictwo. Ja jestem PAN.
5.CYLKOWA wyprowadzę was do owej ziemi, co podniosłem rękę Moję, abym ją dał Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, a oddam ją wam w dziedzictwo: Ja Wiekuisty!"
6.KRUSZYŃSKII wprowadzę was do kraju, który przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi; i dam go wam na posiadanie: Jam jest Jahwe".
7.MIESESJa wprowadzę was do Kraju, który ślubowałem dać Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi, i wam go dam w dziedzictwo, Ja Wiekuisty”.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, Ja jestem Pan!
9.BRYTYJKAI wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, Ja, Pan.
10.POZNAŃSKAPrzywiodę też was do ziemi, nad którą wyciągnąłem [w przysiędze] swoją rękę, aby ją dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam w posiadanie, Ja Jahwe".
11.WARSZ.PRASKAWprowadzę was do kraju, który pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Przekazuję go wam na własność, Ja, Pan.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyprowadzę was do tej ziemi, co do której podniosłem Moją rękę, aby ją dać Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi; więc oddam ją wam w dziedzictwo; Ja, WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016Wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi - dam ją wam na własność, Ja, JHWH.