« 5Moj 5:33 5 Księga Mojżeszowa 6:1 5Moj 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Te są przykazania i Ceremonie i sądy, których rozkazał Pan, Bóg wasz, abych was nauczył, i abyście je czynili w ziemi, do któréj przychodzicie posiąść ją:
2.GDAŃSKA.1881A teć są przykazania, ustawy i sądy, które rozkazał Pan, Bóg wasz, abym was nauczył, żebyście je czynili w ziemi, do której idziecie, abyście ją posiedli;
3.GDAŃSKA.2017A oto przykazania, nakazy i prawa, których PAN, wasz Bóg, nakazał was nauczyć, żebyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść;
4.CYLKOWA oto przykazania, ustawy i prawa, których rozkazał Wiekuisty, Bóg wasz, nauczyć was, abyście je spełniali na ziemi, do której idziecie, by ją posiąść:
5.KRUSZYŃSKITe są przykazania, prawa i ustawy, które Jahwe, Bóg wasz polecił, aby was nauczyć, iżbyście je wypełniali na ziemi, którą idziecie objąć w posiadanie,
6.MIESES„To jest, oto! przykazanie [,obejmujące] przepisy i zasady prawne, które Bóg wasz Wiekuisty przykazał uczyć was, ażeby je wykonywać w Kraju, – do którego przeprawiacie się [przez Jordan], by zająć go na dziedziczną własność, –
7.TYSIĄCL.WYD5Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was polecił mi Pan, Bóg wasz, abyście je wypełniali na ziemi, do której idziecie, by ją posiąść.
8.BRYTYJKAA to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść.
9.POZNAŃSKAA oto przykazanie, prawa i nakazy, których polecił [mi] nauczyć was Jahwe, wasz Bóg, byście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by wziąć go w posiadanie.
10.WARSZ.PRASKAOto przykazania, prawa i polecenia, które Jahwe, wasz Bóg, przekazał, by je wam ogłosić, abyście ich przestrzegali w kraju, do którego się udajecie i który macie wziąć w posiadanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto przykazania, zasady prawne i wyroki, których kazał was nauczyć WIEKUISTY, wasz Bóg, abyście je spełniali na ziemi do której idziecie, by ją posiąść.
12.EIB.BIBLIA.2016Oto przykazanie, ustawy i prawa, których PAN, wasz Bóg, polecił was uczyć. Ich macie przestrzegać w ziemi, do której przeprawiacie się, by ją posiąść.