« 5Moj 6:15 5 Księga Mojżeszowa 6:16 5Moj 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będziesz kusił Pana, Boga twego, jakoś kusił na miejscu kuszenia.
2.GDAŃSKA.1881Nie będziecie kusić Pana, Boga waszego, jakoście go kusili w Massa.
3.GDAŃSKA.2017Nie będziecie wystawiać na próbę PANA, swojego Boga, tak jak go wystawialiście na próbę w Massa.
4.CYLKOWNie doświadczajcie Wiekuistego, Boga waszego, jakeście doświadczali Go w Massa!
5.KRUSZYŃSKINie będziecie kusić Jahwe, Boga waszego, jakożeście kusili w Massa.
6.MIESESNie doświadczajcie Boga waszego Wiekuistego, – tak, jak doświadczaliście w Massie [Massa, =miejsce próby].
7.TYSIĄCL.WYD5Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego, jak wystawialiście Go na próbę w Massa.
8.BRYTYJKANie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście go w Massa.
9.POZNAŃSKANie próbujcie doświadczać swego Boga Jahwe, jak doświadczaliście Go w Massa.
10.WARSZ.PRASKANie będziecie już więcej kusić Jahwe, waszego Boga, tak jak kusiliście Go w Massa,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie doświadczajcie WIEKUISTEGO, waszego Boga, tak jak doświadczaliście Go w Massa.
12.EIB.BIBLIA.2016Nie będziecie wystawiali na próbę PANA, swojego Boga, tak jak wystawialiście Go na próbę w Massa.