« 5Moj 6:16 5 Księga Mojżeszowa 6:17 5Moj 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strzeż przykazania Pana, Boga twego, i świadectw i Ceremonii, któreć przykazał.
2.GDAŃSKA.1881Przestrzegać będziecie z pilnością przykazań Pana, Boga waszego, i świadectw jego i ustaw jego, któreć przykazał.
3.GDAŃSKA.2017Będziecie pilnie przestrzegać przykazań PANA, swojego Boga, jego świadectw i nakazów, które ci nakazał.
4.CYLKOWŚciśle przestrzegajcie przykazań Wiekuistego, Boga waszego, i świadectw jego, i ustaw Jego, które ci przykazał.
5.KRUSZYŃSKILecz pilnie będziecie przestrzegali przykazania Jahwe, Boga waszego, jego prawa i ustawy, które ci polecił.
6.MIESESPrzestrzegajcie bardzo przykazań Boga waszego Wiekuistego, świadectw Jego i przepisów Jego, które On przykazał tobie.
7.TYSIĄCL.WYD5Będziecie pilnie strzec poleceń Pana, Boga waszego, Jego świadectwa i praw, które wam zlecił.
8.BRYTYJKAPilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana, Boga waszego, jego nakazów i ustaw, które ci nakazał.
9.POZNAŃSKAWiernie przestrzegajcie przykazań waszego Boga Jahwe, Jego poleceń i praw, które wam nadał.
10.WARSZ.PRASKAlecz będziecie wypełniać dokładnie wszystkie polecenia Jahwe, waszego Boga, wszystkie Jego przykazania, prawa i pouczenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ściśle przestrzegajcie przykazań WIEKUISTEGO, waszego Boga, Jego świadectw i Jego ustaw, które ci przykazał.
12.EIB.BIBLIA.2016Pilnie przestrzegajcie przykazań PANA, swojego Boga, Jego postanowień i nadanych wam przez Niego ustaw.