« 5Moj 6:19 5 Księga Mojżeszowa 6:20 5Moj 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy cię zapyta syn twój jutro, mówiąc: Co znaczą te świadectwa i Ceremonie i sądy, które nam przykazał Pan, Bóg nasz?
2.GDAŃSKA.1881A gdyby cię napotem spytał syn twój, mówiąc: Cóż to za świadectwa, i ustawy, i sądy, które wam przykazał Pan, Bóg nasz?
3.GDAŃSKA.2017A gdy twój syn zapyta cię kiedyś: Co to za świadectwa, nakazy i prawa, które wam nakazał PAN, nasz Bóg?
4.CYLKOWGdy zapyta cię syn twój w przyszłości, i powie: "Cóż to za świadectwa, i ustawy i prawa, które przykazał wam Wiekuisty, Bóg nasz?"
5.KRUSZYŃSKIGdy syn twój zapyta cię jutro, mówiąc: "Jakie to są przykazania, prawa i zarządzenia, które Jahwe, Bóg wasz, wam nakazał?"
6.MIESESJeśli się zapyta ciebie syn twój jutro, mówiąc: „Cóż [znaczą] te świadectwa, przepisy te i zasady prawne te, które Bóg nasz Wiekuisty przykazał wam?”, –
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy syn twój zapyta cię kiedyś: Jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan, Bóg nasz?
8.BRYTYJKAA gdy twój syn zapyta cię kiedyś: Co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan, Bóg wasz,
9.POZNAŃSKAA kiedy potem twój syn zapyta cię: "Co znaczą te polecenia, prawa i nakazy, które nałożył na was Jahwe, nasz Bóg?",
10.WARSZ.PRASKAJeśli zaś twój syn zapyta cię pewnego dnia, co to za przykazania, prawa i polecenia wydał wam Jahwe, nasz Bóg, to tak odpowiesz twojemu synowi:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy w przyszłości zapyta cię twój syn, mówiąc: Co to za świadectwa, zasady prawne i wyroki, które przykazał nam WIEKUISTY, nasz Bóg?
12.EIB.BIBLIA.2016Postępuj tak, abyś - gdy twój syn zapyta cię: Co za znaczenie mają te postanowienia, ustawy i prawa, które nadał nam PAN, nasz Bóg? -