« 5Moj 6:21 5 Księga Mojżeszowa 6:22 5Moj 6:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I czynił znaki i cuda wielkie a bardzo złe w Egipcie przeciw Pharaonowi i wszystkiemu domowi jego, przed oczyma naszemi.
2.GDAŃSKA.1881I czynił Pan znaki, i cuda wielkie, i szkodliwe w Egipcie nad Faraonem, i nad wszystkim domem jego, przed oczyma naszemi.
3.GDAŃSKA.2017I na naszych oczach PAN czynił w Egipcie znaki i cuda, wielkie i dotkliwe, nad faraonem i nad całym jego domem.
4.CYLKOWI czynił Wiekuisty znamiona, i cuda wielkie i dotkliwe nad Micraim, nad Faraonem i nad całym domem jego w oczach naszych;
5.KRUSZYŃSKIBóg uczynił w naszych oczach znaki i cuda wielkie i straszne przeciwko Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi;
6.MIESESWiekuisty zastosował [wówczas] znaki i cuda potężne i dotkliwe względem Faraona i względem całego domu jego na oczach naszych,
7.TYSIĄCL.WYD5Uczynił na oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi.
8.BRYTYJKAI czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw faraonowi, i przeciw całemu jego domowi.
9.POZNAŃSKAi na naszych oczach zdziałał w Egipcie cuda i wielkie a przerażające dziwy przeciw faraonowi i całemu jego domowi.
10.WARSZ.PRASKANa naszych oczach dokonał Jahwe wielkich i strasznych znaków i cudów, godząc w cały Egipt, w faraona i cały jego dom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY czynił nad faraonem oraz nad całym jego domem wielkie znaki na naszych oczach i wielkie oraz dotkliwe dla Micraim cuda.
12.EIB.BIBLIA.2016i na naszych oczach sprowadził PAN znaki, wielkie i straszne cuda na Egipt, na faraona i na cały jego dom.