« 5Moj 6:23 5 Księga Mojżeszowa 6:24 5Moj 6:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przykazał nam Pan, żebyśmy czynili wszystkie te prawa, i bali się Pana, Boga naszego, żeby nam było dobrze po wszystkie dni żywota naszego, jako jest dziś.
2.GDAŃSKA.1881A tak rozkazał nam Pan, abyśmy czynili wszystkie te ustawy, bojąc się Pana, Boga naszego, żeby się nam dobrze działo po wszystkie dni, aby nas przy żywocie zachował, jako i dziś.
3.GDAŃSKA.2017I PAN nakazał nam wypełniać wszystkie te nakazy i bać się PANA, naszego Boga, żeby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni, aby nas zachować przy życiu, tak jak dziś.
4.CYLKOWI przykazał nam Wiekuisty spełniać wszystkie te ustawy, - obawiać się Wiekuistego, Boga naszego, aby nam dobrze było po wszystkie dni, aby nam życie zachować, jako i dziś.
5.KRUSZYŃSKIBóg nam nakazał wypełniać te wszystkie prawa i bać się Jahwe, Boga naszego, abyśmy zawsze byli szczęśliwi, aby nas zachował przy życiu, jako dzisiaj.
6.MIESES[Owóż] Wiekuisty przykazał nam wykonywać wszystkie te przepisy, ażeby bać się [czcić] Boga naszego Wiekuistego, iżby dobrze było nam po wsze czasy – gwoli zachowaniu nas przy życiu, – tak, jak w dniu dzisiejszym.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni.
8.BRYTYJKAI nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj.
9.POZNAŃSKAI nakazał nam Jahwe wypełnić wszystkie te prawa, aby bać się Jahwe, naszego Boga, aby zawsze dobrze się wiodło i aby nas zachował przy życiu, tak jak dziś.
10.WARSZ.PRASKAJahwe polecił nam także wprowadzać w życie wszystkie te prawa i lękać się Jahwe, naszego Boga, abyśmy byli zawsze szczęśliwi i aby On mógł nas zachowywać przy życiu, tak jak to czyni po dzień dzisiejszy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY przykazał nam spełniać wszystkie te ustawy i obawiać się WIEKUISTEGO, naszego Boga, aby nam było dobrze po wszystkie dni, i by nam życie zachować, jak dziś.
12.EIB.BIBLIA.2016Dlatego przykazał nam PAN stosować te wszystkie ustawy, ze względu na bojaźń PANA, naszego Boga, aby nam się dobrze wiodło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj.