« 5Moj 6:24 5 Księga Mojżeszowa 6:25 5Moj 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie nam miłościw, jeźli będziem strzedz i czynić wszystkie przykazania jego przed Panem, Bogiem naszym, jako nam rozkazał.
2.GDAŃSKA.1881I będzie to sprawiedliwością naszą, gdy będziemy strzedz i czynić te wszystkie przykazania przed Panem, Bogiem naszym, jako nam przykazał.
3.GDAŃSKA.2017I będzie to nasza sprawiedliwość, gdy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań i wypełniać je przed PANEM, naszym Bogiem, tak jak nam nakazał.
4.CYLKOWI będzie to zasługą naszą, gdy będziemy się starali spełniać cały ten zakon przed Wiekuistym, Bogiem naszym, jako przykazał nam.
5.KRUSZYŃSKITa będzie nasza sprawiedliwość, jeśli będziemy czuwali, aby wypełnić wszystkie te przykazania wobec Jahwe, Boga naszego, jakie nam nakazał".
6.MIESESBędziemy więc zasługę mieli, gdy będziemy przestrzegali wykonywania wszystkich tych przykazań, przed Bogiem naszym Wiekuistym, – tak, jak On przykazał nam”,
7.TYSIĄCL.WYD5Na tym polega nasza prawość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam nakazał.
8.BRYTYJKAI będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana, Boga naszego, te wszystkie przykazania, jak nam nakazał.
9.POZNAŃSKANasza sprawiedliwość ma więc polegać na tym, że będziemy przestrzegali wypełniania wobec Jahwe, naszego Boga, wszelkich przykazań, jakie na nas nałożył.
10.WARSZ.PRASKAOkażemy się sprawiedliwymi właśnie przez to, że będziemy się starali zachowywać wszystkie te przykazania wobec Jahwe, naszego Boga, tak jak nam polecił.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie to naszym czynem sprawiedliwości, gdy będziemy spełniali wszystkie te przykazania przed WIEKUISTYM, naszym Bogiem, jak nam przykazał.
12.EIB.BIBLIA.2016Na tym też polegać będzie nasza sprawiedliwość, że będziemy przestrzegać wobec PANA, naszego Boga, całego tego przykazania - tak, jak nam przykazał.