« 5Moj 6:2 5 Księga Mojżeszowa 6:3 5Moj 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchaj Izraelu, a pilnuj, abyś czynił, coć Pan przykazał, i miał się dobrze, i rozmnożył się bardziéj, jakoć obiecał Pan, Bóg ojców twoich, ziemię mlekiem i miodem płynącą.
2.GDAŃSKA.1881A tak słuchaj Izraelu, i strzeż, abyś tak czynił, iżby się tobie dobrze działo, i żebyście się rozmnożyli bardzo (jako obiecał Pan, Bóg ojców twoich, tobie), w ziemi opływającej mlekiem i miodem.
3.GDAŃSKA.2017Słuchaj więc, Izraelu, i pilnuj wypełniania tego, aby dobrze ci się powodziło i żebyście się bardzo rozmnożyli, tak jak obiecał ci PAN, Bóg twoich ojców, w ziemi opływającej mlekiem i miodem.
4.CYLKOWAbyś słuchał Israelu, a starał się to spełnić, aby ci dobrze było, i żebyście się rozmnożyli bardzo, - jako przyrzekł ci Wiekuisty, Bóg ojców twoich, - na ziemi, opływającej mlekiem i miodem.
5.KRUSZYŃSKIBędziesz słuchał, Izraelu i będziesz strzegł, wypełniając je, abyś był szczęśliwym i abyście się rozmnożyli bardzo, jako ci mówił Jahwe, Bóg ojców twoich, w ziemi mlekiem i miodem płynącej.
6.MIESESZatem słuchaj, Izraelu! i przestrzegaj wykonywania, ażeby było dobrze tobie i ażebyście się stawali jak najliczniejszymi, – jak Bóg [pra]ojców twoich Wiekuisty zapowiedział tobie, w Kraju, opływającym mlekiem i miodem.
7.TYSIĄCL.WYD5Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.
8.BRYTYJKASłuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców.
9.POZNAŃSKASłuchaj więc, Izraelu, i staraj się wypełniać to, przez co dobrze będzie ci się działo i przez co bardzo się rozmnożysz w ziemi mlekiem i miodem płynącej, jak ci to zapowiedział Jahwe, Bóg twoich ojców.
10.WARSZ.PRASKABędziesz ich słuchał, o Izraelu, i będziesz się starał wprowadzać je w życie, abyś żył szczęśliwie, bardzo się rozmnożył, tak jak przepowiedział ci Jahwe, Bóg twoich ojców, w krainie, która płynie mlekiem i miodem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyś słuchał Israelu i strzegł, byś to czynił, aby ci było dobrze, i żebyście się bardzo rozmnożyli na ziemi opływającej mlekiem i miodem jak ci powiedział WIEKUISTY, Bóg twoich ojców.
12.EIB.BIBLIA.2016Słuchaj ich, Izraelu, i dopilnuj ich stosowania, aby ci się dobrze wiodło i abyście stali się bardzo liczni - jak zapowiedział PAN, Bóg twojego ojca - w ziemi opływającej w mleko i miód.