« 5Moj 6:6 5 Księga Mojżeszowa 6:7 5Moj 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz je powiadał synom twoim, i będziesz w nich rozmyślał siedząc w domu twoim, i idąc w drodze, śpiąc i wstając.
2.GDAŃSKA.1881I będziesz je często przypominał synom twoim, i rozmawiał o nich siedząc w domu twym, i będąc w drodze, i kładąc się i wstawając.
3.GDAŃSKA.2017I będziesz je często przypominał swoim synom i rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.
4.CYLKOWI wpajaj je dzieciom twoim, i rozmawiaj o nich, bawiąc w domu twoim, i idąc drogą, i kładąc się, i wstawając.
5.KRUSZYŃSKIWłożysz je na dzieci swoje, będziesz o nich mówił, gdy zamieszkasz w domu swoim, gdy się będziesz udawał w drogę, gdy się będziesz kładł i gdy wstawać będziesz.
6.MIESESWpajaj je dzieciom twoim i mów o nich, gdy ty przesiadujesz w domu twoim i gdy po drodze chadzasz, gdy się kładziesz i gdy wstajesz.
7.TYSIĄCL.WYD5Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
8.BRYTYJKABędziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.
9.POZNAŃSKAWpajaj je też swoim synom, mówiąc o nich, kiedy przebywasz w domu i kiedy jesteś w drodze, kiedy się kładziesz i gdy wstajesz.
10.WARSZ.PRASKABędziesz je przekazywał twoim dzieciom, będziesz o nich mówił zarówno przebywając w domu, jak i w czasie podróży, kładąc się spać i ze snu powstając.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wpajaj je twoim dzieciom oraz o nich rozmawiaj, bawiąc w twoim domu, idąc drogą, kładąc się oraz wstając.
12.EIB.BIBLIA.2016Wpajaj je swoim dzieciom, mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż, przed snem i kiedy wstajesz.