« Psal 71:11 Księga Psalmów 71:12 Psal 71:13 » 

1.WUJEK.1923Boże, nie oddalaj się odemnie: Boże mój, pojrzyj ku pomocy mojéj.
2.GDAŃSKA.1881Boże! nie oddalajże się odemnie; o Boże mój! pospieszże się na ratunek mój.
3.GDAŃSKA.2017Boże, nie oddalaj się ode mnie; mój Boże, pospiesz mi na pomoc.
4.GÖTZE.1937Boże, nie bądź dalekim ode mnie; Boże mój, pośpiesz ku mej pomocy.
5.CYLKOWPanie, nie oddalaj się odemnie; Panie mój, na pomoc mi spiesz.
6.KRUSZYŃSKIBoże, nie oddalaj się odemnie, Boże mój, na ratunek mój pospiesz się!
7.ASZKENAZY O Boże, nie oddalaj się odemnie, Boże mój, bież ku mej pomocy!
8.SZERUDABoże! nie bądź mi daleki! Boże mój, pośpiesz mi na pomoc!
9.TYSIĄCL.WYD1(70:12) Nie stój z daleka ode mnie, o Boże, Boże mój, pośpiesz mi na pomoc.
10.TYSIĄCL.WYD5O Boże, nie stój z daleka ode mnie, mój Boże, pośpiesz mi na pomoc!
11.BRYTYJKABoże! Nie oddalaj się ode mnie! Boże mój, pośpiesz mi na pomoc.
12.POZNAŃSKABoże, nie pozostawaj z dala ode mnie, Boże mój, pośpiesz mi z pomocą!
13.WARSZ.PRASKANie oddalaj się więc, Boże, ode mnie, Boże mój, pośpiesz mi na pomoc!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Boże, nie oddalaj się ode mnie; Boże mój, spiesz mi na pomoc
15.EIB.BIBLIA.2016Boże! Nie oddalaj się ode mnie! O, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą!