« Psal 71:3 Księga Psalmów 71:4 Psal 71:5 » 

1.WUJEK.1923Boże mój, wyrwij mię z ręki grzesznika, i z ręki przeciw zakonowi czyniącego i niesprawiedliwego.
2.GDAŃSKA.1881Boże mój! wyrwij mię z ręki niezbożnika, z ręki przewrotnego i gwałtownika;
3.GDAŃSKA.2017Mój Boże, wyzwól mnie z ręki niegodziwego, z ręki przewrotnego i ciemiężyciela.
4.GÖTZE.1937Boże mój, wybaw mnie z ręki bezbożnego, od pięści niesprawiedliwego i czyniącego przemoc.
5.CYLKOWPanie mój, wyswobódź mnie z ręki niegodziwego, z garści krzywdziciela i grabieżcy.
6.KRUSZYŃSKIBoże mój, wyrwij mnie z ręki bezbożnego - z dłoni przewrotnego i gwałtownego!
7.ASZKENAZY Boże mój, wyswobódź mię z rąk niegodziwca, z garści tego, co do grzechu przywodzi i sam się rozkłada.
8.SZERUDABoże mój! Ratuj mię z ręki bezbożnika, z mocy okrutnego zbrodniarza!
9.TYSIĄCL.WYD1(70:4) Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, od pięści złoczyńcy i ciemiężyciela:
10.TYSIĄCL.WYD5Boże mój, wyzwól mnie z rąk niegodziwca, od pięści złoczyńcy i ciemiężyciela.
11.BRYTYJKABoże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnego, Z dłoni nieprawego i ciemiężyciela.
12.POZNAŃSKAWyrwij mnie, Boże, z rąk bezbożnika, z mocy złoczyńcy i gwałtownika!
13.WARSZ.PRASKAO Boże, wyrwij mnie z rąk złoczyńcy, chroń mnie przed pięścią oprawcy i ciemiężyciela!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Boże mój, wyswobodź mnie z ręki niegodziwego, z garści krzywdziciela i grabieżcy.
15.EIB.BIBLIA.2016Boże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnych, Z dłoni niegodziwych i pełnych okrucieństwa.