« Psal 25:7 Księga Psalmów 25:8 Psal 25:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:9) Słodki i prawy Gospodzin, przeto zakon da zostającym na drodze.
2.PS.PUŁAWSKI(24:9) Słodki i prawy Gospodzin, przeto zakon da zgrzeszającym na drodze.
3.WUJEK.1923Słodki i prawy Pan: przetóż da zakon występnym na drodze.
4.GDAŃSKA.1881Dobry i prawy jest Pan; przetoż drogi naucza grzeszników.
5.GDAŃSKA.2017PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi.
6.GÖTZE.1937Dobry i prawy jest Pan; dlatego wskazuje grzesznikom drogę;
7.CYLKOWDobrym i prawym jest Bóg, przeto wskazuje występnym drogę.
8.KRUSZYŃSKIDobry i prawy jest Pan, dlatego grzeszników drogi naucza.
9.ASZKENAZY Dobrotliwym i szczerym jest Jehowa, przetoż poucza On grzeszników w drodze,
10.SZERUDAPan jest dobrotliwy i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
11.TYSIĄCL.WYD1(24:8) {Tet} Pan jest dobry i prawy: dlatego poucza grzeszników o drodze.
12.TYSIĄCL.WYD5{Tet} Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
13.BRYTYJKAPan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
14.POZNAŃSKADobry jest Jahwe i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
15.WARSZ.PRASKA[Tet] Dobry i sprawiedliwy jest Pan, bo sprowadza błądzących na drogi słuszności.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.BÓG jest dobrym i prawym, wskazuje drogę występnym.
17.EIB.BIBLIA.2016PAN jest dobry, On jest sprawiedliwy, Uczy grzesznych ludzi, jak układać życie.