« Psal 61:8 Księga Psalmów 62:1 Psal 62:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:1) Wszako Bogu poddana będzie dusza moja? Od niego wiem zbawienie moje.
2.PS.PUŁAWSKIDawid. (61:1) Aza nie Bogu poddana będzie dusza moja? Bo od niego zbawienie moje.
3.WUJEK.1923(62:1) Na koniec, prze Idythuna, Psalm Dawidowi. (62:2) Izali Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zbawienie moje.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi Jedytunowi psalm Dawidowy. (62:2) Tylko na Boga spolega dusza moja, od niegoć jest zbawienie moje.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, dla Jedutuna. Psalm Dawida. Tylko w Bogu spoczywa moja dusza, od niego pochodzi moje zbawienie.
6.PS.BYCZ.1854(62:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania, na narzędziu Jedutun, zwaném, Psalm Dawida. (62:2) Tylko w-Bogu, ufność-spokojna duszy-mojéj; od-Niego, zbawienié-mojé.
7.GÖTZE.1937(62:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Jedytunowi. Psalm Dawida. (62:2) Jedynie Bogu ufa spokojnie dusza moja, od Niego wybawienie moje.
8.CYLKOW(62:1) Przewodnikowi chóru Jedutunów, pieśń Dawida. (62:2) Tylko na Panu polega dusza moja; od Niego pomoc moja.
9.KRUSZYŃSKI(62:1) Przełożonemu chóru Iditunowi. Psalm Dawida. (62:2) Tylko w Bogu pokłada ufność dusza moja; od Niego zbawienie moje.
10.ASZKENAZY (62:1) Dyrygentowi Jedutunowemu. Śpiew Dawidowy. (62:2) Jeno Bogu milknie dusza ma, od Niego wybawienie me.
11.SZERUDA(62:1) Przewodnikowi chóru, według Jedutuna; psalm Dawida. (62:2) Tylko na Bogu polega dusza moja, od Niego jest zbawienie moje.
12.TYSIĄCL.WYD1(61:1) Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm. Dawidowy. (61:2) Jedynie w Bogu dusza ma spoczywa, zbawienie moje od Niego przychodzi.
13.TYSIĄCL.WYD5(62:1) Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm. Dawidowy. (62:2) Dusza moja odpoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie.
14.BRYTYJKA(62:1) Przewodnikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Dawidowy. (62:2) Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Od niego jest zbawienie moje.
15.POZNAŃSKA(62:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: według Jedutuna; Psalm Dawida. (62:2) Tylko w Bogu znajduje dusza moja spokój, od Niego przychodzi moje ocalenie.
16.WARSZ.PRASKA(62:1) Dla kierującego chórem, Jedutuna. Psalm Dawida. (62:2) Tylko w Bogu znajduje spocznienie ma dusza, bo tylko od Niego przychodzi mi pomoc.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:1) Przewodnikowi chóru Jedutunów, pieśń Dawida. (62:2) Tylko na Bogu polega moja dusza, od Niego przychodzi mi zbawienie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię Jedutuna. Psalm Dawida. (62:2) Jedynie w Bogu jest uciszenie mej duszy, Jemu zawdzięczam zbawienie,
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Dla Jedutuna. Psalm Dawida. (62:1) Tylko w Bogu ma uciszenie moja dusza, od Niego pochodzi moje zbawienie.