« Psal 62:9 Księga Psalmów 62:10 Psal 62:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:10) Nie chciejcie pwać w lichoty a łupu nie żędajcie; bogacstwa acz będą p❬rz❭ychodzić, nie przykładajcie sierca.
2.PS.PUŁAWSKI(61:10) Nie chciejcie pwać we złości a łupu nie żędajcie; bogatstwa acz będą przybywać, nie chciejcie sierca przykładać.
3.WUJEK.1923(62:11) Nie miejcie nadzieje w nieprawości, i drapiestwa nie pożądajcie: jeźli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca.
4.GDAŃSKA.1881(62:11) Nie ufajcież w krzywdzie ani w drapiestwie, a nie będźcie marnymi; przybędzieli wam majętności, nie przykładajcież serca do nich.
5.GDAŃSKA.2017Nie pokładajcie ufności w ucisku ani nie łudźcie się grabieżą; jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca.
6.PS.BYCZ.1854(62:11) Nie ufajcież w-przemoc, i-w-zdziérstwo; nie łudźcie-się-próżną-nadzieją; majątek, kiedy przyrośnie, nie przykładajcież doń serca.
7.GÖTZE.1937(62:11) Nie ufajcie w wymuszonem i nie pokładajcie próżnej nadziei na grabiestwie; gdy przybywa wam majętności, to nie przywiązujcie serca do niej.
8.CYLKOW(62:11) Nie ufajcie w krzywdę, a grabieżą nie łudźcie się; mienie gdy wzrasta nie zważajcie na to.
9.KRUSZYŃSKI(62:11) Nie ufajcie w krzywdzie, i w drapiestwie nie bądźcie marnymi; gdy przybędzie majętność, nie przykładajcie serca.
10.ASZKENAZY (62:11) Nie pokładajcie ufności we wyzysku, nie oddawajcie się próżności w gwałcie, do tego, czy kwitnie dobytek nie przykładajcie serca.
11.SZERUDA(62:11) Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży próżnej ufności; gdy mienie wzrasta, nie przykładajcie do niego serca!
12.TYSIĄCL.WYD1(61:11) Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się chełpcie daremnie rabunkiem: do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.
13.TYSIĄCL.WYD5(62:11) Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próżno rabunkiem; do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.
14.BRYTYJKA(62:11) Nie ufajcie wyzyskowiAni nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem!
15.POZNAŃSKA(62:11) Nie polegajcie na przemocy, nie zakładajcie płonnej nadziei na grabieży; gdy bogactwa wzrastają, nie przywiązujcie do nich serca!
16.WARSZ.PRASKA(62:11) Nie uciekajcie się do przemocy, unikajcie wszelkiej grabieży, bo choćby wam nawet przybywało bogactw, nie wolno wam wiązać z nimi serc waszych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:11) Nie pokładajcie nadziei w krzywdzie oraz nie łudźcie się grabieżą; nie zważajcie na to, że wzrasta mienie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:11) Nie ufajcie przemocy, Grabież to nie droga do bogactwa, A gdy się ono mnoży, nie wiążcie z nim swego serca!
19.TOR.PRZ.Nie pokładajcie ufności w wyzysku ani daremnej nadziei w grabieży; a gdyby bogactwo kwitło, nie umacniajcie nim serca.