« Psal 62:10 Księga Psalmów 62:11 Psal 62:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:11a) Jedną mołwił jest Bog, dwoje to słyszał jeśm, iż moc boża jest,
2.PS.PUŁAWSKI(61:11a) Jedną mołwił jest Bog, dwoje to słyszał jeśm, iż moc boża jest,
3.WUJEK.1923(62:12) Raz rzekł Bóg: temem dwie rzeczy słyszał, iż moc jest Boża.
4.GDAŃSKA.1881(62:12) Razci rzekł Bóg, dwakrociem to słyszał, iż moc jest Boża,
5.GDAŃSKA.2017Bóg raz przemówił, dwa razy to słyszałem, że moc należy do Boga;
6.PS.BYCZ.1854(62:12) Raz powiedział Bóg, dwa razy to słyszałem; że moc należy do-Boga.
7.GÖTZE.1937(62:12) Raz rzekł Bóg, dwukrotnie to słyszałem, że moc jest Boża.
8.CYLKOW(62:12) Raz powiedział Pan, a dwakroć to słyszałem, że potęga u Pana.
9.KRUSZYŃSKI(62:12) Raz rzekł Bóg: dwukrotnie to słyszałem, "że moc jest u Boga".
10.ASZKENAZY (62:12) Raz wyrzekł Bóg, dwukrotnie usłyszałem, bo moc jest boża.
11.SZERUDA(62:12) Jedno rzekł Bóg dwie są rzeczy, które słyszałem, że moc należy do Boga,
12.TYSIĄCL.WYD1(61:12) Pan wyrzekł jedno słowo; te dwa usłyszałem: że Boża jest potęga i
13.TYSIĄCL.WYD5(62:12) Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem: Bóg jest potężny.
14.BRYTYJKA(62:12) Jeden raz przemówił Bóg, A dwa razy to usłyszałem, Że moc należy do Boga
15.POZNAŃSKA(62:12) Jedno powiedział Bóg, dwukrotnie to sam słyszałem: że tylko Bóg posiada moc
16.WARSZ.PRASKA(62:12) Jedno Bóg powiedział, dwukrotnie sam to słyszałem, że Bóg jest potęgą!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:12) Pan raz powiedział, a dwa razy to usłyszałem, że potęga jest u Pana,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:12) Bóg przemówił raz jeden, Zrozumiałem jednak dwie sprawy: Że moc przynależy Bogu -
19.TOR.PRZ.Bóg raz przemówił, dwa razy to słyszałem, że moc należy do Boga;