« Psal 62:11 Księga Psalmów 62:12 Psal 63:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:11b) i tobie, Gospodnie, miłosierdzie, bo wrocisz każdemu podług dział jego.
2.PS.PUŁAWSKI(61:11b) i tobie, Gospodnie, miłosierdzie, bo wrocisz kożdemu podług skutkow jego.
3.WUJEK.1923(62:13) A tobie, Panie, miłosierdzie; bo ty oddasz każdemu według uczynków jego.
4.GDAŃSKA.1881(62:13) A że Panie! twoje jest miłosierdzie, a że ty oddasz każdemu według uczynków jego.
5.GDAŃSKA.2017I do ciebie, Panie, należy miłosierdzie, bo ty oddajesz każdemu według jego uczynków.
6.PS.BYCZ.1854(62:13) Że, do-Ciebie, Panie, należy łaska; boć Ty zapłacisz każdemu, według-czynności-jego.
7.GÖTZE.1937(62:13) Twoja również, o Panie, jest dobroć; albowiem Ty oddajesz każdemu według uczynków jego.
8.CYLKOW(62:13) I u Ciebie Panie, miłosierdzie, bo Ty płacisz człowiekowi wedle uczynków jego.
9.KRUSZYŃSKI(62:13) Twoje jest, Panie, miłosierdzie, bo Ty oddasz człowiekowi według uczynków jego.
10.ASZKENAZY (62:13) I Twoją, o Panie jest łaska, iż Ty zapłacisz mężowi jako jego poczynanie.
11.SZERUDA(62:13) i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu wedle uczynków jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(61:13) Twoja, Panie, łaska; bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.
13.TYSIĄCL.WYD5(62:13) I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.
14.BRYTYJKA(62:13) I że u ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego.
15.POZNAŃSKA(62:13) i że u Ciebie, Panie, łaska. Bo Ty odpłacasz każdemu według jego uczynków.
16.WARSZ.PRASKA(62:13) O Panie, Tyś samą dobrocią, każdemu oddasz według uczynków jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:13) i u Ciebie, Panie, miłosierdzie; Ty płacisz człowiekowi według jego uczynków.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:13) Jesteś zaś, Panie, łaskawy - I że Ty odpłacasz każdemu stosownie do jego postawy.
19.TOR.PRZ.I u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacisz każdemu zgodnie z jego czynem.