« Psal 62:1 Księga Psalmów 62:2 Psal 62:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:2) Bo i on Bog moj i zbawiciel moj, przyjemca moj, nie poruszon będę więcej.
2.PS.PUŁAWSKI(61:2) Bo on Bog moj i zbawiciel moj, przyjemca moj, nie poruszon będę więcej.
3.WUJEK.1923(62:3) Bo i on Bóg mój, i zbawiciel mój: nie zachwieję się więcéj.
4.GDAŃSKA.1881(62:3) Tylkoć on jest skałą moją i wybawieniem mojem, twierdzą moją; przeto się bardzo nie zachwieję.
5.GDAŃSKA.2017Tylko on jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą; nie zachwieję się za bardzo.
6.PS.BYCZ.1854(62:3) Tylko On, skałą-moją, i-ocaleniem-mojém; On, obronną-twiérdzą-moją, nie zachwieje-się wielce.
7.GÖTZE.1937(62:3) Jedynie On jest opoką moją, wybawieniem mojem, warownym zamkiem moim; nie zachwieję się bardzo.
8.CYLKOW(62:3) Tylko On opoką moją i zbawieniem mojém, twierdzą moją, nie zachwieję się wielce.
9.KRUSZYŃSKI(62:3) Tylko On obroną moją i zbawieniem mojem, twierdzą moją: nie zachwieję się.
10.ASZKENAZY (62:3) On jeno mą opoką i mem zbawieniem, wywyższeniem mojem, - nie zachwiejęż się wielce.
11.SZERUDA(62:3) Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto nie zachwieję się.
12.TYSIĄCL.WYD1(61:3) On tylko mą opoką i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
13.TYSIĄCL.WYD5(62:3) On jedynie opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
14.BRYTYJKA(62:3) Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.
15.POZNAŃSKA(62:3) Tylko On jest moją opoką i moim wybawieniem, On moją twierdzą, tak iż się nie zachwieję.
16.WARSZ.PRASKA(62:3) Tylko On jest moją opoką, pomocą i twierdzą moją, dlatego nie zachwieję się nigdy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:3) Tylko On jest moją Opoką, mym Zbawieniem i moją Twierdzą, zatem wielce się nie zachwieję.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:3) Tylko On mą opoką i moim wybawcą, Moją twierdzą - dlatego nic mną nie zachwieje.
19.TOR.PRZ.Tylko On jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą; nic mną mocno nie zachwieje.